Vacatures

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een eigentijds kenniscentrum dat burgers toegang biedt tot verhalen, informatie en cultuur. De Bibliotheek zorgt ervoor dat allerlei vormen van kennis en informatie snel beschikbaar zijn voor alle klanten en gebruikt daarbij de modernste communicatietechnieken. Voor specifieke gebruikersgroepen ontwikkelt de Bibliotheek speciale diensten, producten en collecties. Bijvoorbeeld in het geval van mensen met een taalachterstand of leesbeperking.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is ook een centrum voor ontmoeting en educatie. Hieruit vloeien tal van informatieve en culturele activiteiten voort in het kader van de leesbevordering, mediawijsheid en overdracht van kennis en cultuur.

In de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werken 165 medewerkers. Zij zijn werkzaam op verschillende afdelingen en in verschillende functies zoals medewerker Frontoffice, medewerker informatiedienstverlening, medewerker financiële administratie, maar ook projectmanager, PR en Communicatiemanager en P&O-adviseur. Met elkaar verzorgen zij de dienstverlening aan onze klanten vanuit onze twaalf vestigingen.

Zoals je boven al kunt zien hebben we veel verschillende functies in diverse richtingen. Wil je weten wat een medewerker in onze Bibliotheek doet? De taken zijn heel divers: je werkt met mensen; je beantwoordt vragen en geeft informatie. Hierbij maak je gebruik van verschillende computersystemen en bronnen. Deze zijn bijna allemaal digitaal. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het verzorgen van de marketing en PR van de Bibliotheek, het verzorgen van bibliotheeklessen en mediacoaching voor groepen uit het basis-, voortgezet onderwijs en het organiseren van informatieve en culturele activiteiten.