De (na)maakbare mens - debat

29 mei 2018, van 20:00 tot 22:00 | de Bibliotheek Haarlem Centrum

Kosten: € 5,-

De (na)maakbare mens

Hoe maakbaar is de mens eigenlijk? Een debatavond over de consequenties van moderne technologische ontwikkelingen met vier experts uit verschillende vakgebieden.

Hoe maakbaar is de mens eigenlijk? Welke technologieën zijn er die Victor Frankensteins ideaal – de creatie van een wezen in ons evenbeeld – nu al benaderen? Welke gevolgen hebben die? Is het wenselijk om zo'n wezen te scheppen? Een panel van vier wetenschapsexperts komen aan het woord tijdens deze avond over de moderne Frankenstein-technologie.

Het panel


Dan Hassler-Forest - Docent Mediastudies en Engelse Literatuur

Is een expert op het gebied van populaire cultuur en staat bekend als een allesweter over alle vormen van populaire media. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Capitalist Superheroes en Science Fiction, Fantasy and Politics. Het monster van Frankenstein beschouwt hij als de belichaming van de arbeider die na de dood opnieuw tot leven wordt gewekt door een meester die hem zelfs na het graf nog aan het werk wil zetten.

André Klukhuhn - Chemicus, schrijver en wetenschapsfilosoof

Verwierf bekendheid dankzij zijn vermogen om wetenschap en literatuur aan elkaar te verbinden. Schreef o.a. de filosofische bestseller De algehele geschiedenis van het denken, of het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst.  Klukhuhns meest recente wetenschappelijke lezing luidt De namaakbare mens.

Margreet de Heer - Stripmaker des Vaderlands en theoloog

Studeerde af op de relatie tussen wetenschap en geloof: een onderwerp dat dan ook vaak terugkomt in haar strips.. De Heer, die een vurig pleitbezorger is voor het gebruik van strips in het onderwijs, werd in oktober 2017 gekozen tot Stripmaker des Vaderlands.

Nico van Straalen - Voormalig hoogleraar dierecologie en evolutiebiologie

Van Straalen nam in 2017 afscheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, maar niet van zijn vak. Als columnist spant hij zich nog steeds in om wetenschap toegankelijk te maken. Wat Van Straalen vooral interessant vindt aan het Frankenstein-thema is dat de medische technologie ver vooruit loopt op het maatschappelijke debat over de acceptatie van die technieken. 'Zo is het nu al mogelijk om een menselijk orgaan voor transplantatiedoeleinden te kweken in een varken,' zegt hij. 'Dat komt dicht in de buurt van Frankenstein.' Net als veel biologen koestert hij gemengde gevoelens voor het Monster van Frankenstein.

Hedwig van Driel - Gespreksleider

Behalve een ervaren moderator van paneldiscussies bij onder meer Dutch Comic Con en het Imagine Fantastic Film Festival, is Van Driel ook natuurkundige. Van Driel publiceert ook veel over genrecultuur vanuit genderperspectief voor diverse tijdschriften en blogs.


Deze debatavond wordt georganiseerd door Stripdagen Haarlem.

Dinsdag 29 mei | 20:00 - 22:00 uur | € 5,-
de Bibliotheek Haarlem Centrum