Dit zijn de positieve effecten van media op kinderen

Met de juiste begeleiding kan media een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Apps en filmpjes bij jonge kinderen

De apps of filmpjes moeten visueel vooral duidelijk en aantrekkelijk zijn. Zo moet er een duidelijke verhaallijn inzitten en moeten de woorden en klanken duidelijk te horen zijn. Zelfs heel jonge kinderen kunnen al positief effect hiervan krijgen. Op deze manier kunnen ze al oefenen met taal en geluid omdat ze via de video rechtstreeks worden aangesproken. Digitale prentenboeken kunnen een positief effect hebben voor de woordenschat en het verhaalbegrip bij kinderen. Zo zie je bijvoorbeeld dat als het verhaal over een appel gaat, er vaak ingezoomd wordt op de appel waarbij het woord wordt benoemd. Let wel op dat de video goed aansluit bij de leeftijd van het kind. Wanneer de video’s nog te complex zijn, letten de kinderen juist minder goed op de taal en blijven de positieve effecten uit. Ook is het belangrijk om zelf aanwezig te zijn. Zo kun je het kind vragen stellen over de video. Door jouw aanwezigheid zal het kind geconcentreerder zijn.

Cognitieve ontwikkeling bij jonge kinderen

Via video’s kunnen kinderen veel leren. Bijvoorbeeld als een kind een hond op een filmpje ziet en deze later op straat ziet en aanwijst. Wat ze leren via een video kunnen ze toepassen in hun dagelijkse leven. Zo zie je een jong kind de dansjes en liedjes meedoen in een televisieprogramma. Bij oudere kinderen kunnen apps en video’s een positieve invloed hebben omdat er vaak al letters en cijfers in voorkomen. Dit heeft een goede (speelse) voorbereiding voor de reken- en taalprestaties op de basisschool later. Wat vooral belangrijk is, is de herhaling die het kind krijgt. Door iets herhaaldelijk op verschillende manieren te laten zien, wordt het voor een kind makkelijker om de informatie in zich op te nemen. Let wel op dat media bij te veel gebruik ook een stoorzender kan zijn. Balans is uiteraard het beste.

Sociale ontwikkeling bij jonge kinderen

Veel aspecten binnen de sociale ontwikkeling voor kinderen zie je terug in boeken, apps, spelletjes en video’s. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een digitaal huisdier, of het kletsen tegen een personage in een app. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling. Dit zie je vaak terug bij video’s. Het gaat vaak over gevoelens, elkaar helpen en dingen samen delen. Hierdoor proberen de makers een goed voorbeeld te geven aan jonge kinderen. Let wel op dat media in dit geval extra kan helpen. Het meest belangrijke is nog steeds dat kinderen écht contact met elkaar hebben zodat hij meer kan oefenen met sociale vaardigheden.

Vind hier meer mediatips