Procedure

Kinderboekenweek

Wil jij stadsdichter van Haarlem worden? Bekijk dan de criteria en procedure voor de zoektocht naar een nieuwe stadsdichter.

Of je nu vanaf papier dicht of vanaf het podium, een bundel hebt gepubliceerd of niet: je bent welkom om werk in te sturen. Jouw overtuiging, zeggingskracht en bekwaamheid zijn leidend.
Verder voldoe je aan de volgende criteria:

  • Je woont in Haarlem of hebt op een andere wijze aantoonbare binding met Haarlem. Geen Haarlemmer? Overtuig ons waarom je Haarlemser dan de Haarlemmers bent.
  • Jouw gedichten getuigen van vakmanschap. 
  • Je schrijft in de Nederlandse taal, in de ruimste zin van het woord.
  • Je weet jouw gedichten op een aansprekende manier te presenteren.
  • Je bent bereid om twee jaar als stadsdichter van Haarlem op te treden.
  • Je bent 18 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

Stuur vóór 9 augustus aanstaande 3 gedichten, jouw CV en een korte motivatie waarin je ingaat op de selectiecriteria naar stadsdichter@bibliotheekzuidkennemerland.nl. Van de drie gedichten mogen er twee bestaande gedichten zijn, als derde gedicht ontvangen we graag een nieuw gedicht over Haarlem.

Benoemingscommissie

Een deskundige en onafhankelijke benoemingscommissie beoordeelt de ingezonden gedichten en draagt haar advies voor aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. De Benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem bestaat uit leden met expertise op het gebied van poëzie of kennis van en een brede blik op Haarlem. De commissieleden zijn ambassadeurs voor het stadsdichterschap.

Wat betekent het om stadsdichter te zijn?

Als stadsdichter vang je zo veel mogelijk stadsgeluiden in woorden. Je bent literair ambassadeur, commentator en bruggenbouwer voor de stad en interesseert Haarlemmers op een toegankelijke wijze voor poëzie. 
Je bent stadsdichter van september 2020 tot en met september 2022. En schrijft in ieder geval zes stadsgedichten per jaar. Op eigen initiatief, op verzoek van de Bibliotheek of de gemeente, of op verzoek van bedrijven/organisaties of particulieren. Je biedt poëtische gedachten of levert commentaar bij memorabele of actuele gebeurtenissen in de stad. De zoektocht naar een nieuwe stadsdichter is een samenwerking van de gemeente Haarlem en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De stadsdichter wordt aangesteld door de gemeente, maar is artistiek onafhankelijk.

Wat levert het je op?

Je krijgt een podium voor jouw werk en kunt jouw naamsbekendheid als dichter vergroten. Voor de promotie word je daarbij ondersteund door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Wil je je ontwikkelen op een bepaald gebied, dan kun je dit met hulp van de Bibliotheek onderzoeken. Samen stellen we een plan op voor de invulling van jouw rol als stadsdichter, rekening houdend met jouw wensen en voorkeuren. De stadsdichter krijgt een honorarium van € 3.000 per jaar en heeft twee jaar lang de stadsdichtersring in bruikleen. Aan het eind van de termijn krijg je bovendien een financiële bijdrage voor de publicatie van jouw stadsgedichten.