Week van de Alfabetisering

Week van de Alfabetisering

Van 3 tot 9 september is het de landelijke Week van de Alfabetisering. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. Lezen en schrijven is voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Dat maakt meedoen in onze samenleving tot een grote uitdaging, met problemen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven als gevolg. De persoonlijke en maatschappelijke impact is groot, want: laaggeletterdheid raakt iedereen.

 

Wat doen wij voor laaggeletterden?

Martine en Floor werken bij de Bibliotheek en vertellen over de taalactiviteiten in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.
 

Leen was vroeger laaggeletterd

Leen durfde zelfs niet tegen zijn huisarts te vertellen dat hij laaggeletterd was. Nu is hij taalambassadeur en brengt hij zijn verhaal naar buiten.


 

Laaggeletterdheid in Nederland

gedicht-week-van-de-alfabetisering

Wist je dat 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen?

Wat is laaggeletterdheid?

Iemand is laaggeletterd wanneer diegene veel moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is iets anders dan analfabeet zijn. Laaggeletterden kunnen namelijk wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau van vmbo.

Als je laaggeletterd bent kun je moeite hebben met de volgende punten:

  • Voorlezen 
  • Op een computer werken
  • Het begrijpen van informatie bij bijvoorbeeld gezondheid en zorg
  • Formulieren invullen
  • Straatnaamborden lezen
  • Reizen met het openbaar vervoer
  • Pinnen en online betalen

Het verhaal van Lisa

Alle taalactiviteiten in de Bibliotheek worden begeleid door vrijwilligers. Wil je taalvrijwilliger worden? Laat het ons weten!

#wistjedat

Week van de alfabetisering wist je dat...

Gevolgen van laaggeletterdheid

Een persoon die laaggeletterd is kan last hebben van schaamte en onbegrip. Maar dat niet alleen, ook is iemand die laaggeletterd is vaak afhankelijk van anderen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld wanneer je naar de huisarts moet en de informatie niet goed begrijpt.

Hierdoor ontstaat er een grote kans dat je sociaal minder actief bent en minder grip hebt op persoonlijke zaken, zoals financiële administratie en gezondheid.

Laaggeletterdheid raakt iedereen
Het is niet het probleem van de laaggeletterden zelf, maar eigenlijk van ons allemaal. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid lopen per jaar wel op tot €1,13 miljard.
 Boekentips!

Meer boekentips!