ANBI-status

Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk.

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bankrekening
NL91RABO0129964352, RABObank Haarlem en Omstreken

Kamer van Koophandel
34297609

Fiscaal nummer (RSIN)
819193859

Postadres
Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem

Telefoonnummer
023 – 511 53 00

E-mail
info@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bestuurssamenstelling
- R. van Acker, directeur

Raad van Toezicht
- Th.C.M. Blesgraaf (Voorzitter)
- A.A. Wessel (Vicevoorzitter)
- R. Alouani
- F.A.J. Tromp
- J.A. van der Klugt
- K.I. Oyunlu

Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Missie
Wij blinken uit in onze bijdrage aan de ontwikkeling van de inwoners van ons werkgebied zodat zij als nieuwsgierige en zelfbewuste burgers mee kunnen doen in de samenleving.

Beleidsplan

Jaarrekening

Beloningsbeleid
1. De CAR UWO voor het personeel afkomstig van de gemeenten Haarlem en Heemstede met Pensioenfonds ABP en ondergebracht in een aparte zgn. B3-stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede.

2. de CAO Openbare Bibliotheken voor de medewerkers die na de verzelfstandiging in dienst zijn getreden en zijn overgekomen van Bibliotheek Duinrand per 1 januari 2013; is aangesloten op Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de vervulling van hun functie.
Op verzoek is deze regeling beschikbaar.