BiebPanel (september 2017): flitspeiling over lezen in de vakantie

BiebPanel.nl is een online onderzoekplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen ruim 90 Bibliotheken mee aan BiebPanel. Met meer dan dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

Onderzoek

Dit onderzoek is een flitspeiling waarin lezen tijdens de vakantieperiode centraal staat. Het heeft plaatsgevonden van 12 t/m 25 september 2017. Hieronder zie je de resultaten van de flitspeiling bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 17.504 (65 %). Het aantal deelnemers aan het BiebPanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 347 respondenten (een respons van 61 %). Hiermee is de respons 4 % hoger dan de respons van het vorige onderzoek over de betrokkenheid bij de Bibliotheek. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 58,5 jaar.

Uitkomst van het onderzoek

Bij dit onderzoek is gekeken naar het leesgedrag van BiebPanelleden tijdens de vakantieperiode en de bekendheid met de VakantieBieb app en de bijbehorende campagne.

Lezen tijdens de vakantie

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. De Biebpanelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland lezen iets vaker e-books dan de leden van het totale BiebPanel. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Gebruik Bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruikgemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruikgemaakt van het e-bookplatform en circa één op de tien van de VakantieBieb app. De VakantieBieb app was het meest populair onder leden tussen de 35 en 55 jaar.

Gebruik Vakantie Bieb app

De Vakantie Bieb app is als volgt geïntroduceerd aan de panelleden: “De VakantieBieb app is een app van de Bibliotheek, waarin ruim 60 e-books voor jeugd en volwassenen beschikbaar zijn gedurende de zomerperiode. De e-books zijn gratis te lezen op smartphone en tablet, door zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek.” Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de VakantieBieb app gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Panelleden van de BibliotheekZuid-Kennemerland hadden vaker van de app gehoord dan de leden van het totale BiebPanel.

De Koninklijke Bibliotheek heeft een onderzoek laten uitvoeren onder gebruikers van de Vakantie Bieb app. Dit onderzoek laat zien dat de VakantieBieb het meest gebruikt wordt op de tablet (77%). Dit wordt op afstand gevolgd door de smartphone (38%). Hoe jonger de respondenten zijn, hoe vaker zij gebruik maken van de VakantieBieb op een smartphone.

Via de VakantieBieb zijn er redelijk veel mensen die voor het eerst met e-lezen in aanraking komen, want drie op de tien gebruikers van de VakantieBieb lazen hiervoor nog geen e-books. Met de VakantieBieb worden ook niet-leden bereikt: van de gebruikers van de VakantieBieb is 44% nog geen lid van de Bibliotheek.

Ervaringen met de VakantieBieb app

Veel panelleden geven aan dat ze de VakantieBieb leuk vinden, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je normaal zou doen. Het grootste bezwaar is dat het aanbod beperkt is. Daarnaast geeft een deel aan dat ze toch liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen lezen en dat de leentermijn te kort is Enkelen hebben problemen met de techniek.

Suggesties dienstverlening Bibliotheek tijdens zomerperiode

De meest gegeven suggestie is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen; als er al een langere uitleentermijn is voor de zomer dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. Ook de mogelijkheid om meer boeken te kunnen lenen wordt vaak genoemd, net als een grotere of actuelere collectie boeken en e-books. Verder willen leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie over leuke acties zoals de VakantieBieb, speciale zomerabonnementen en een ruimere periode (juni-september) voor de zomervoordelen.

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief