Voorwaarden en tarieven

Om gebruik te kunnen maken van het activiteitenaanbod van het basisonderwijs is het noodzakelijk dat de school een educatief abonnement afneemt.

Tarieven

Abonnement
Klein educatief abonnement € 95,00 per jaar
Standaard educatief abonnement € 135,00 per jaar
Extra bibliotheekpassen € 11,00 per stuk per jaar
Leesbevordering
Groep 1 + 2: Vertelcollectie € 11,00 per item
Groep 1 + 2: Voorlezen in de Bibliotheek € 12,50 per groep
Groep 3: Lettersoep € 70,00 per groep
Groep 4: De Boekenfabriek € 70,00 per groep
Groep 4 + 5: Lekker lezen in de groep € 42,50 per groep
Groep 5 t/m 8: Lezen is leuk! € 42,50 per groep
Groep 6 t/m 8: Doe mee met de Leeschallenge! € 42,50 per groep
Groep 7 + 8: Praten over boeken in de bovenbouw € 42,50 per groep
Groep 1 t/m 8 Lesbrief Kinderboekenweek + Nationale Voorleesdagen € 42,50 per school
BoekToer kort (via ProBiblio) € 52,50 per collectie
BoekToer lang (via ProBiblio) € 141,00 per collectie
Digitale geletterdheid
Groep 1 + 2 Lesbrief Snapje appje € 42,50 per school
Groep 5 Geheimen in de bieb - informatievaardigheden € 70,00 per groep
Groep 7 + 8 Lesbrief Help, ik ben gehackt! € 42,50 per school
Leerkrachten
Cursus Open Boek € 320 per persoon
Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen € 70,00 per persoon
Inspiratieavond Kinderboekenweek € 70,00 per persoon
Inspiratiemiddag € 70,00 per persoon
Adviesgesprek over AVI, collectie, leesonderwijs etc. € 70,00 per uur
Saneren van de schoolbibliotheek € 70,00 per uur per persoon

Bovenstaande tarieven zijn geldig tot 1 juli 2021 en incl. BTW

Voorwaarden

  • Het is fijn om het contact via één contactpersoon te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld de lees- of cultuurcoördinator van de school zijn.
  • De Bibliotheek maakt een planning voor het hele schooljaar. De contactpersoon ontvangt per mail de data en wordt gevraagd deze datum te bevestigen. Dit zien wij als akkoord en de school verbindt zich met deze afspraak.
  • Je kunt na de uiterste datum nog wel intekenen op groepsbezoeken maar de kans is dan veel kleiner dat ze gehonoreerd kunnen worden.
  • Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten (maar uiterlijk één werkdag van te voren). Dan zoeken wij naar een nieuwe datum.
  • Blijft een groep zonder opgaaf van redenen weg of wordt het bezoek minder dan één werkdag van te voren afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen.
  • Wordt een collectie niet opgehaald? Dan brengen wij € 10 reserveringskosten in rekening.
  • Wij gaan ervan uit dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het programma. De leerkracht is verantwoordelijk voor de orde in de groep en is actief betrokken bij het programma.