Voorwaarden en tarieven

Om gebruik te kunnen maken van het activiteitenaanbod PO is het noodzakelijk dat de school een educatief abonnement afneemt.

  • Het is fijn om het contact via één contactpersoon te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld de lees- of cultuurcoördinator van de school zijn.
  • De Bibliotheek maakt een planning voor het hele schooljaar. De contactpersoon ontvangt per mail de data en wordt gevraagd deze datum te bevestigen. Dit zien wij als akkoord en de school verbindt zich met deze afspraak.
  • Je kunt na de uiterste datum nog wel intekenen op groepsbezoeken maar de kans is dan veel kleiner dat ze gehonoreerd kunnen worden.
  • Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten (maar uiterlijk één werkdag van te voren). Dan zoeken wij naar een nieuwe datum.
  • Blijft een groep zonder opgaaf van redenen weg of wordt het bezoek minder dan één werkdag van te voren afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen.
  • Wordt een collectie niet opgehaald? Dan brengen wij €10, - reserveringskosten in rekening.
  • Wij gaan ervan uit dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het programma. De leerkracht is verantwoordelijk voor de orde in de groep en is actief betrokken bij het programma.

Tarieven

Abonnement
Klein educatief abonnement € 82,00 per jaar
Standaard educatief abonnement € 118,00 per jaar
Groepspassen € 20,00
Extra leerkrachtpassen € 10,00 per stuk per jaar
Programma’s literair/leesbevordering/cultuureducatie
Vertelcollectie € 10,00 per collectie
Kleuterprogramma € 55,00 per groep
Lekker samen lezen € 55,00 per groep
Lettersoep € 55,00 per groep
De Boekenfabriek € 55,00 per groep
De Spin € 35,00 per groep
Eén slokje, Kikker! € 35,00 per groep
Lezen met Roald Dahl € 35,00 per groep
Kinderboekenweek: #BZV Boek zoekt vriend € 65,00 per groep
De Leeskilometerwedstrijd € 55,00 per groep
Lezen is leuk! € 35,00 per groep
Word lid van de leesclub! € 35,00 per groep
Gewoon lekker lezen! € 35,00 per groep
Digitale geletterdheid
Botje Bij € 35,00 per groep
Aan boord van de Chocoladevloot € 65,00 per groep
Geheimen in de bieb € 55,00 per groep
Speurtocht door Nederland € 55,00 per groep
Reclame en ik € 55,00 per groep
Jeugdkrakercompetitie € 38,50 per team
Erfgoededucatie
Schatten van de bieb € 75,00 per groep
Centje voor een prentje (Wie wat bewaart, heeft wat!) € 75,00 per groep
Stappen in de stad € 75,00 per groep
Warboel in de bieb € 35,00
Leerkrachten
Cursus Open Boek € 300,00
Workshop boekenkring € 35,00 per persoon, voor teams in overleg
Workshop educatieve apps € 35,00 per persoon, voor teams in overleg
Overig
Advies schoolbibliotheek € 40,00 per uur
Licentie Kohaschool € 540,00 per schooljaar
Niet (tijdig) afgemeld groepsbezoek kostprijs volgens tarievenlijst (per groep)
Niet (tijdig) ophalen collectie € 10,00 per collectie
BoekToer collecties ProBiblio (leentermijn 2 maanden) € 47,00 per collectie
BoekToer collecties ProBiblio (leentermijn 12 maanden) € 141,00 per collectie

Bovenstaande tarieven zijn geldig tot 1 juli 2019 en incl. BTW