BoekStart

BoekStart

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Het programma is bedoeld voor individuele kinderen en hun ouders. Onderzoek laat zien dat BoekStart-kinderen met een voorsprong aan het lees- en taalonderwijs beginnen en deze voorsprong weten te behouden. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind. Het doel van BoekStart is ouders aan te moedigen hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en de Bibliotheek te laten ontdekken.

BoekStart in de kinderopvang

Het doel van BoekStart in de kinderopvang is om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen.

Per kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool wordt een pedagogisch medewerker door de Bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. De voorleescoördinator stelt in samenwerking met het management een lees-jaarplan op, zodat het voorlezen een vaste plek krijgt in het beleid. Zij coördineert alle voorleesactiviteiten binnen de locatie.
Er wordt in samenwerking met de Bibliotheek een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang ingericht met een basiscollectie prentenboeken. Enkele pedagogisch medewerkers krijgen een training ‘interactief voorlezen’ over alles wat zij moeten weten over het voorlezen aan jonge kinderen en geschikte boeken voor deze doelgroep.


Wil je meer weten over BoekStart in de kinderopvang en de mogelijkheden voor je
organisatie, neem dan contact op met Anneke Friedhoff. Bel 023-511 5406 of mail educatie@bibliotheekzuidkennemerland.nl.
 

BoekStart Magazine