Leeskracht

I love I like

Leeskracht is bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw vmbo en praktijkonderwijs in de leeftijd van 13 – 15 jaar. Het doel is het vergroten van het leesplezier en leesmotivatie (fictie en non-fictie) en het vergroten van de woordenschat. Met de Leeskracht App kunnen de leerlingen een leesprofiel aanmaken. Combineer dit met het groepsbezoek I love I like in de Bibliotheek. De leerlingen kiezen dan direct een boek uit. Of wij komen met boeken op school. Op de website van Leeskracht zijn aanvullende lessen voor docenten in de klas te vinden en een actuele boekenlijst.

Kerndoelen:
Lezen en literatuur
Fictie en non-fictie

Het bestaat uit een introductie in de Bibliotheek of op school en vervolglesjes door jezelf uitgevoerd in de klas. Zie Leeskracht.nl. 

Voor wie: Brugklas VMBO basis/kader t/m VMBO-T
Periode: op afspraak 
Locatie: in de Bibliotheek I love I like of op school in combinatie met Boeken in de klas 
Duur: 1.15 uur
Kosten: gratis