Nationaal Media Paspoort

I love I like

Het leven van jongeren bestaat voor een groot deel uit online activiteiten. Ook jongeren hebben ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media. Denk aan thema’s zoals nepnieuws, online sociale vaardigheden, sociale media druk en het beschermen van de eigen privacy en online identiteit.

Het Nationaal Media Paspoort bestaat uit zeven lessen over zeven thema’s.  De lessen variëren van  40 – 140 minuten. De lessen kunnen door dedocent zelf op school uitgevoerd worden. De mediacoach van de Bibliotheek kan een adviserende rol spelen of een training voor docenten verzorgen. 

Kerndoelen:
Digitale Geletterdheid/Mediawijsheid

Voor wie: Onder- en bovenbouw VO en MBO

Periode: hele jaar 
Locatie: op school
Duur: variabel 
Kosten: gratis
Kosten: ondersteuning door mediacoach op school: €45, - per uur
Kosten: training docententeam: prijs in overleg