Tarieven

Om gebruik te kunnen maken van het educatief aanbod VO heeft de school een educatief abonnement nodig. Hier vind je de tarieven van alle producten en diensten voor het voortgezet onderwijs.

  • Het is fijn om het contact via één contactpersoon te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld de mediathecaris of een docent zijn. 
  • De Bibliotheek maakt een planning voor het hele schooljaar. De contactpersoon ontvangt per mail de data en wordt gevraagd deze datum te bevestigen. Dit zien wij als akkoord en de school verbindt zich met deze afspraak.
  • Vraag aan het begin van het schooljaar groepsbezoeken of activiteiten aan. Dan kunnen wij ruimtes en tijd inplannen.
  • Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten (maar uiterlijk één werkdag van te voren). Dan zoeken wij naar een nieuwe datum.
  • Blijft een groep zonder opgaaf van redenen weg of wordt het bezoek minder dan één werkdag van te voren afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen.
  • Wordt een collectie niet opgehaald? Dan brengen wij €10, - reserveringskosten in rekening.
  • Wij gaan ervan uit dat een vaste docent of mentor de groep begeleidt bij het programma. De docent is verantwoordelijk voor de orde in de groep en is actief betrokken bij het programma.
  • De school kan met de CJP Cultuurkaart betalen 

Tarieven

Abonnement
Educatief abonnement € 95,00 per jaar
Extra bibliotheekpassen € 11,00 per stuk per jaar
Leesbevordering & cultuureducatie
Groepsbezoek maatwerk / € 70,00 per groep
Read2Me! brugklas gratis binnen abonnement / € 70,00 per groep zonder abonnement
Boekintroductie in de klas € 70,00 per uur (incl. voorbereiding en materialen)
Rondje Literatuur € 15,00 per leerling
Maatwerk € 70,00 per uur
Bemiddeling bij workshops externen € 50,00 per keer
Collectie op maat Bibliotheek 6 weken € 47,50 per collectie
BoekToer Collectie Probiblio 8 weken € 52,50 per collectie
BoekToer Collectie Probiblio 12 maanden € 141,00 per collectie
Digitale geletterdheid
Maatwerk € 70,00 per uur
Bemiddeling bij workshops externen € 50,00 per keer
Bronnen onderzoek Profielwerkstuk € 50,00 per groep
Docenten
Workshop voor docenten op basis van offerte
Adviesgesprek over collecties op school & leesonderwijs € 70,00 per uur
Saneren van de schoolbibliotheek € 70,00 per uur per persoon

Bovenstaande tarieven zijn geldig tot 1 juli 2021 incl. BTW tenzij anders vermeld