Tarieven

Om gebruik te kunnen maken van het educatief aanbod VO heeft de school een educatief abonnement nodig. Hier vind je de tarieven van alle producten en diensten voor het voortgezet onderwijs.

  • Het is fijn om het contact via één contactpersoon te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld de mediathecaris of een docent zijn. 
  • De Bibliotheek maakt een planning voor het hele schooljaar. De contactpersoon ontvangt per mail de data en wordt gevraagd deze datum te bevestigen. Dit zien wij als akkoord en de school verbindt zich met deze afspraak.
  • Vraag aan het begin van het schooljaar groepsbezoeken of activiteiten aan. Dan kunnen wij ruimtes en tijd inplannen.
  • Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten (maar uiterlijk één werkdag van te voren). Dan zoeken wij naar een nieuwe datum.
  • Blijft een groep zonder opgaaf van redenen weg of wordt het bezoek minder dan één werkdag van te voren afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen.
  • Wordt een collectie niet opgehaald? Dan brengen wij €10, - reserveringskosten in rekening.
  • Wij gaan ervan uit dat een vaste docent of mentor de groep begeleidt bij het programma. De docent is verantwoordelijk voor de orde in de groep en is actief betrokken bij het programma.
  • De school kan met de CJP Cultuurkaart betalen 

Tarieven

Abonnement
Educatief abonnement € 90,00 per jaar
Extra bibliotheekpassen € 10,00 per stuk per jaar
Maatwerk en workshops € 65,00 per uur
Bemiddeling bij workshops externen € 45,00 per aanvraag
Saneren schoolcollecties en advies leesbevordering € 65,00 per uur
Literair en leesbevordering
I love I like - brugklasbezoek VMBO € 65,00 per groep
Read2Me! - voorleeswedstrijd brugklas VMBO t/m VWO € 35,00 deelname wedstrijd
Boekpromotie in de klas € 65,00 per uur
Boekcollectie Bibliotheek (6 weken) € 45,00 per collectie
BoekToer collectie (8 weken) € 50,00 per collectie
BoekToer collectie (12 maanden) € 136,00 per collectie
Workshops
Workshop Maak een animatie of stop-motion op aanvraag
Workskhop Maak een vlog of podcast op aanvraag
Workshop Maak een stripverhaal op aanvraag
Workshop Schrijf een column of en blog op aanvraag
Workshop Schrijf een songtekst of rap op aanvraag
Workshop Schrijf een gedicht op aanvraag
Digitale geletterdheid
Lessenreeks informatievaardigheden VO- onderbouw - Cubiss € 295,00
Bronnen Profielwerkstuk - informatievaardigheden eindexamenklassen Havo en VWO € 45,00 per groep
Doe je Digiding - VMBO en MBO - Stichting Digisterker € 100,00 per klas
Maatwerk € 65,00 per groep
Overig
Niet (tijdig) afgemeld groepsbezoek kostprijs volgens tarievenlijst (per groep)
Niet (tijdig) ophalen collectie € 10,00 per collectie

Bovenstaande tarieven zijn geldig tot 1 juli 2020 incl. BTW tenzij anders vermeld