BiebPanel 2012-3: Bibliotheek Duinrand

U leest hier de resultaten van het derde en voorlaatste Biebpanelonderzoek in 2012. Het onderzoek is gehouden van 24 september t/m 9 oktober 2012. Dit keer gaf het panel haar mening over de mate van tevredenheid met de verschillende aspecten en diensten van de Bibliotheek Duinrand [1]. Aan dit onderzoek hebben voor de Bibliotheek Duinrand 174 panelleden deelgenomen.

Tevredenheid over de aspecten van de Bibliotheek
Om een totaalbeeld van de Bibliotheek te krijgen, is panelleden gevraagd naar de tevredenheid en het belang van verschillende aspecten van de Bibliotheek, waaronder: personeel, prijs-kwaliteitverhouding (‘waar voor je geld’), collectie romans/leesboeken, openingstijden, uitstraling van het gebouw, beschikbaarheid van materialen, vindbaarheid van materialen, collectie informatieve materialen, de digitale nieuwsbrief van de Bibliotheek, collectie tijdschriften en kranten, activiteiten die de Bibliotheek organiseert.

Tevredenheid en belang van de aspecten
De panelleden Bibliotheek Duinrand zijn (zeer) tevreden over: het personeel, de prijs- kwaliteitverhouding en de collectie leesboeken / romans.
Iets minder tevreden zijn zij over de openingstijden: uitstraling van het gebouw, vindbaarheid, collectie informatieve materialen, digitale nieuwsbrief, het kunnen opdoen van inspiratie, de collectie tijdschriften en kranten en de activiteiten. Over de activiteiten heeft 41% geen mening.

Panelleden vinden de vindbaarheid van materialen, de openingstijden, de beschikbaarheid van materialen, het personeel en de collectie fictie de meest belangrijk aspecten van de Bibliotheek. De uitstraling van het gebouw, de digitale nieuwsbrief en de activiteiten vinden panelleden het minst van belang.

De vindbaarheid van materialen kan worden verbeterd door extra uitleg over de indeling of een betere bewegwijzering.

Mate van aanbeveling (NPS methode)
Op de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het (op een 11 puntschaal van 0 tot 10) dat u de Bibliotheek zou aanbevelen aan een vriend of collega?’, beantwoordt meer dan een derde van de panelleden (35%) deze vraag met een 9 of een 10. Deze groep is zeer tevreden en beveelt de Bibliotheek zeker aan bij vrienden of collega’s.
Meer dan de helft van de panelleden (57%) is tevreden en beantwoordt deze vraag met een 7 of 8. Slecht een klein aantal panelleden (9%) geeft een 6 of lager. De mate van tevredenheid en klantenloyaliteit ligt met een score van 26% bij de Bibliotheek Duinrand ruim boven de 5%-10% van andere bedrijven.
De Bibliotheek kan tijdens acties de tevredenheid en loyaliteit van haar leden gebruiken om nieuwe leden aan te trekken.

Beoordeling openingstijden
De meeste panelleden bezoeken de Bibliotheek op wisselende dagen. Panelleden die wel een vaste bezoekdag hebben, bezoeken de Bibliotheek vooral op vrijdag, zaterdag of woensdagmiddag. De vrijdagmiddag en zaterdagochtend volgen daarna. Panelleden geven aan (langere) avondopeningen op prijs te stellen.

Beoordeling veiligheid
Panelleden voelen zich (zeer) veilig in de Bibliotheek Duinrand en vinden het nauwelijks een probleem om in het donker naar de Bibliotheek te gaan.

Bekendheid, gebruik en beoordeling gemaksdiensten
Bekendheid
Van de gemaksdiensten die Bibliotheek Duinrand aanbiedt, zijn het meest bekend: gratis verlengen, uitlenen van dvd’s, uitlenen van muziekcd’s (muziekcd’s worden alleen in vestiging Hillegom worden uitgeleend).

Gebruik
Diensten die het meest worden gebruikt, zijn: gratis verlengen van boeken, lenen dvd’s, gratis reserveren boeken (alleen mogelijk met een Comfortabonnement) en de zelfservice (vestiging Zandvoort).

Tevredenheid
Over het algemeen zijn gebruikers van de Bibliotheek Duinrand tevreden over de diensten. Bijna alle gebruikers zijn positief over het gratis verlengen.

Gebruik bibliotheekpassen
Uit het Biebpanelonderzoek blijkt dat in veel gezinnen één bibliotheekpas aanwezig is en de pas door meerdere gezinsleden wordt gebruikt (‘grijs lenen’). Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat men niet weet dat een pas ‘persoonlijk’ is en dat elke lener een eigen pas zou moeten hebben. Voor de Bibliotheek is het daarom belangrijk dit beter te communiceren zodat alle leden hiervan op de hoogte zijn.

De volledige rapportage is als PDF bestand te downloaden.

_________________________________________________________________________________________________

[1] de Bibliotheek Duinrand en de Bibliotheek Haarlem en omstreken zijn per 1 januari 2013 gefuseerd. De nieuwe naam van de organisatie is, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, www.bibliotheekzuidkennemerland.nl