BiebPanel 2012-4: Bibliotheek Duinrand

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken vier keer per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim twintigduizend leden is het nu al één van de grootste klantenpanels van Nederland. Waar in het onderstaande onderzoek gesproken wordt over het totale Panel wordt het landelijke klantenpanel bedoeld.

Bijna 400 leden uit dit landelijke Biebpanel waren leden van Bibliotheek Duinrand. Dankzij de input van het BiebPanel kunnen wij onze producten en dienstverlening nog beter afstemmen op uw behoeften. Tot 1 januari 2013 nam alleen Bibliotheek Duinrand deel aan Biebpanel. Vanaf 1 januari, de datum van de fusie, nemen we als Bibliotheek Zuid-Kennemerland deel.

Wij waarderen de deelname van de leden van het BiebPanel zeer en brengen u dan ook graag op de hoogte van de uitkomsten en aanbevelingen van BiebPanelonderzoek 4 2012 van de Bibliotheek Duinrand.

Resultaten BiebPanelonderzoek 4 2012 Bibliotheek Duinrand
Hieronder leest u de resultaten van het vierde onderzoek van BiebPanel dat is gehouden van 22 november t/m 11 december 2012. Dit keer gaf het panel haar mening over de tevredenheid over de collectie fictie van Bibliotheek Duinrand. Aan dit onderzoek hebben voor de Bibliotheek Duinrand 160 panelleden deelgenomen.

Leenfrequentie romans / leesboeken
In het vorige BiebPanel onderzoek kwam naar voren dat bibliotheekleden de collectie fictie één van de belangrijkste aspecten van de bibliotheek vinden. De panelleden maken veel gebruik van de collectie fictie: bijna 50% zegt elke drie weken romans / leesboeken te lenen en nog eens ruim 33% elke maand tot twee maanden. Slechts 3% zegt nooit een titel te lenen uit de collectie fictie. Het beeld is hetzelfde als in het totale Panel.

Ruim 50% van de panelleden zegt evenveel romans en leesboeken te lenen als twee jaar geleden. 20% is meer fictie gaan lenen en 25% juist minder. Het hebben van meer tijd is de voornaamste reden waarom panelleden meer zijn gaan lenen. De reden om minder te gaan lenen, is vaak tijdgebrek, maar ook het feit dat sommigen nu eBooks lezen.

Eén op de zes panelleden geeft een verbetersuggestie voor de collectie fictie, zoals een grotere of actuelere collectie. Enkelen noemen ook een duidelijkere indeling van de boeken. Dit kwam in het vorige BiebPanel onderzoek 2012 – 3 Tevredenheid ook naar voren als verbeterpunt.

Keuze en inspiratie
Ongeveer de helft van de panelleden bedenkt thuis welke romans / leesboeken ze willen lenen, maar gaan in de bibliotheek nog verder zoeken en nemen dan vaak ook andere dingen mee. 33% laat zich verrassen in de bibliotheek en 10% leent alleen wat ze van tevoren gepland hadden. Ditzelfde beeld zien we in het totale Panel.

Ideeën voor titels van romans of leesboeken krijgt 75% de panelleden vooral in de bibliotheek zelf of uit tijdschriften of kranten. Ook familie, vrienden en kennissen zorgen vaak voor ideeën. De panelleden van Bibliotheek Duinrand laten zich wel iets vaker op ideeën brengen door het personeel van de bibliotheek dan we in het totale Panel zien (8% versus 4%).

De helft van de panelleden heeft een voorkeur voor een indeling van de collectie fictie puur op alfabet. 33% wil het liefst een indeling op genre en daarbinnen op alfabet. Van de panelleden prefereert 15% een indeling op genre en 4% heeft geen voorkeur. We zien bij Bibliotheek Duinrand daarmee een voorkeur voor een indeling op alfabet, terwijl in het totale Panel de grootste groep kiest voor een indeling op genre en daarbinnen op alfabet.

Actualiteit collectie fictie
20% van de panelleden vindt dat romans en leesboeken per direct beschikbaar moeten zijn in de bibliotheek en eveneens 20% vindt dat dit binnen 2 of 3 weken het geval moet zijn. 25% ziet 1 maand als een redelijke termijn en voor 17% is 2 maanden of een half jaar snel genoeg. 15% maakt het niet uit.

Ook op de vraag hoe lang romans / leesboeken in de bibliotheek beschikbaar moeten blijven, wordt wisselend gereageerd. 33% van de panelleden vindt 1 tot 4 jaar voldoende, 20% van de panelleden kiest voor 5 tot 8 jaar en 12,5% vindt dat romans en leesboeken langer dan 8 jaar beschikbaar moeten blijven. Deze laatste groep is voor Bibliotheek Duinrand kleiner dan voor het totale Panel.

De tevredenheid over de actualiteit van de collectie fictie is het hoogste wat betreft de spannende boeken (79%) en de literaire romans (74%). 66% is tevreden over de actualiteit van de waargebeurde verhalen en de romantische boeken. De collectie Engelstalige boeken is door het kleinste aantal panelleden beoordeeld, maar krijgt van hen ook de minst hoge score: slechts 33% is positief over de actualiteit en eveneens bijna 33% is negatief. Het beeld is hetzelfde als in het totale Panel.

Wat zou de voorkeur hebben: een klein aanbod met meerdere exemplaren van actuele en veelgevraagde titels of een breed aanbod met iets minder actuele titels? Bijna de helft zou kiezen voor een breed aanbod, 40% heeft liever een klein aanbod met veel actuele titels. 10% heeft geen duidelijke mening. Dit sluit aan bij de mening over de gehele collectie zoals die in onderzoek 2012 – 1 Dilemma’s van de bibliotheek naar voren kwam. We zien in Duinrand hetzelfde beeld als in het totale Panel.

Belangstelling aanvullende diensten
Ongeveer 40% van de panelleden is bereid te betalen voor het lenen van actuele titels en geeft aan belangstelling te hebben voor een all-in abonnement, waarbij in één keer alles betaald is en er geen extra kosten meer zijn voor bijvoorbeeld reserveren of actuele titels. Eveneens 40% is geïnteresseerd in gerichte leensuggesties op basis van de leenhistorie. De belangstelling voor een all-in abonnement ligt bij het panel van Bibliotheek Duinrand lager dan in het totale Panel terwijl er juist wat meer bereidheid is tot het betalen voor actuele titels.

Oordeel aanbod collectie fictie
De panelleden vinden de aanwezigheid van actuele literaire romans (80%), spannende boeken (79%) en klassiekers uit de literatuur (78%) het belangrijkste. Daarna volgen waargebeurde verhalen (66%), romantische boeken (60%) en Engelstalige romans (40%). We zien voor Bibliotheek Duinrand hetzelfde beeld als in het totale Panel.

Over de omvang van de collectie waargebeurde verhalen, spannende boeken en romantische boeken zijn de panelleden over het algemeen tevreden. 17% vindt het aanbod actuele literaire romans te beperkt en 25% vindt dat er te weinig klassiekers uit de literatuur beschikbaar zijn.

Het aanbod Engelstalige romans is door het kleinste aantal panelleden beoordeeld, maar hiervan is wel ruim 40% van mening dat het aanbod te beperkt is. Het panel van Bibliotheek Duinrand is iets vaker dan gemiddeld in het Panel tevreden over de omvang van het aanbod spannende boeken, romantische boeken en waargebeurde verhalen. De meeste panelleden zijn tevreden over de samenstelling van de collectie fictie in de bibliotheek. Ruim 20% zegt iets te missen in de collectie. Men noemt dan onder andere klassiekers, actuele boeken, Engelstalige boeken of specifieke schrijvers of genres.

Reserveren
Als een roman of leesboek niet in de bibliotheek aanwezig is, besluit ongeveer de helft het boek te reserveren. 39% gaat op zoek naar een ander boek en 6% gaat weg zonder het boek en probeert het later nog eens. Het reserveren gebeurt in Bibliotheek Duinrand iets vaker dan in het totale Panel in de bibliotheek zelf, in plaats van vanuit huis. Verder is het beeld in het totale Panel vergelijkbaar.

Driekwart van de panelleden reserveert weleens een roman of leesboek, variërend van 1 keer per jaar tot meer dan 20 keer per jaar; het gemiddelde is 8 reserveringen per jaar. Dit is ongeveer evenveel als in het totale Panel.

Bij het ophalen van de gereserveerde boeken kijkt de meerderheid (88%) ook nog verder in de bibliotheek en neemt soms ook andere dingen mee. Dit zien we ook in het totale Panel. De overgrote meerderheid van de panelleden die weleens romans of leesboeken reserveren, is (zeer) tevreden over deze dienst, net als in het totale Panel. Slechts 2% is hierover niet te spreken. Een stuk kritischer zijn de panelleden over de communicatie over de wachttijd. Zo vindt 29% dat in de catalogus niet duidelijk wordt aangegeven hoe lang het zal duren tot het boek beschikbaar komt. De panelleden van Bibliotheek Duinrand zijn wel vaker tevreden dan in het totale Panel.

Hoe lang zijn de panelleden maximaal bereid te wachten tot de titel er is, nadat ze gereserveerd hebben? De antwoorden hierop zijn wisselend, net als in het totale Panel. 12,5% wil maar maximaal enkele dagen of 1 week wachten, 50% is bereid om 2 of 3 weken te wachten, 17% 1 maand en tevens 17% langer dan 1 maand.

Van alle panelleden die weleens romans / leesboeken lenen, is 44% bereid om te betalen voor het reserveren van titels uit de eigen bibliotheek. 66% is bereid om te betalen voor het reserveren van titels van een andere bibliotheek. De panelleden van Bibliotheek Duinrand tonen hiermee een grotere bereidheid tot het betalen voor reserveringen dan wat we in het totale Panel zien.

Verbeterpunten
We gaven al aan dat wij via wij dankzij de input van het BiebPanel onze producten en dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op uw behoeften.

Lees Meer
Zo is eind 2012 de site Lees Meer gelanceerd: http://www.bibliotheek-leesmeer.nl/. Hier heeft u toegang tot e-books die passen bij de plek waar u bent of het onderwerp dat u boeit. Van prentenboek tot roman. Voor jong en oud. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. Neem een kijkje in ons aanbod of meld u aan om de e-books te kunnen lezen. U kunt de e-books gewoon lezen vanuit de browser op uw tablet, e-reader, smartphone of computer.

WelkBoek
Daarnaast heeft u aangegeven graag gerichte leessuggesties te willen krijgen op basis van leengeschiedenis. Op 5 april 2013 is de site WelkBoek gelanceerd, een unieke site die leestips geeft op basis van trefwoorden. Ook kunt u aangeven waar het verhaal zich moet afspelen of aan welke kenmerken de hoofdpersoon moet voldoen. Of door een bepaald plot te kiezen. Voor iedere titel heeft een lezersteam een commentaar geschreven, een citaat uit het boek gekozen en een profiel van het verhaal gemaakt. Daarnaast zijn er parallellen benoemd met een ander werk – dat kan een film, een ander boek of zelfs een schilderij zijn –waaraan het boek doet denken. Kortom: originele tips en een schat aan informatie van getrainde professionals.

Comfort-abonnement
Tenslotte zijn in de fusie de tarieven voor abonnementen geharmoniseerd. Een van de tariefvormen is het zogenaamde Comfort-abonnement. Met het Comfort abonnement kunt u meer en langer lenen dan met een Basis abonnement:

  • U kunt maximaal 16 exemplaren lenen
  • Een leentermijn van 6 weken voor boeken, documentaires, tijdschriften, cd-roms, klassieke- en kindercd's*
  • Dvd’s, video’s en cd’s zijn gratis 2 weken te leen.*

    * geldt alleen voor materialen uit de collectie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Wilt u de volledige rapportage van het onderzoek lezen? Download de PDF.

______________________________________
Bron: Rapportage onderzoek collectie fictie
BiebPanel meting 4 2012 – Bibliotheek Duinrand