BiebPanel 2013-1: Bibliotheekactiviteiten

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim 20.000 leden is het nu al één van de grootste klantenpanels van Nederland.

Onderzoek
In bovenstaande ínfographic’ zie je de resultaten uit het eerste Biebpanel-onderzoek van 2013 betreffende bibliotheekactiviteiten. Het onderzoek vond plaats in maart jl. Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 11.208.

Deelname aan dit onderzoek
Het aantal respondenten vanuit het Biebpanel voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bedroeg 350,  57% van het totaal aantal Biebpanel-deelnemers van onze bibliotheek. De meeste deelnemers komen uit Bibliotheek Haarlem Centrum (33%) en Bibliotheek Hillegom (17%). Aan de enquête deden 20% mannen en 80% vrouwen mee. De leeftijd van de respondenten: 16-40 jaar: 20%, 41-55 jaar: 38%, 56+ jaar: 42%

Onderzoeksresultaten de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De cijfers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn praktisch gelijk aan die van het totale Biebpanel.

Verbeterpunten
Dankzij de input van het BiebPanel kunnen wij onze producten en dienstverlening nog beter afstemmen op jouw behoeften.

De Biebpanelleden van Bibliotheek Zuid-Kennemerland gaven verbeterpunten aan die deels overeenkomen met opmerkingen uit het voltallige Biebpanel. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Geef meer bekendheid aan activiteiten met duidelijke communicatie
  • Maak het programma d.m.v. e-mail/nieuwsbrief/website en publicatie op posters in de Bibliotheek bekend en stuur herinneringen bij de nadering van activiteiten
  • Plan activiteiten zowel overdag als ’s avonds en in alle vestigingen
  • Sluit aan bij interesses van deelnemers.


Vanuit het oogpunt van kwaliteit streven wij naar continue verbetering van onze dienstverlening. In dit kader vragen wij de bezoekers van onze activiteiten al enige tijd om na afloop een evaluatieformulier in te vullen. Vandaar dat bovenstaande verbeterpunten deels al zijn opgepakt en uitgevoerd. Zo vind je bijvoorbeeld een overzicht van al onze activiteiten in het boekje ‘Leuke dingen doen in en om de bieb’ dat ieder kwartaal verschijnt. Dus kijk of er iets voor jou bij zit!

Daarnaast ontvang je regulier onze digitale nieuwsbrief met ook daarin de activiteiten voor de komende periode. Kijk ook op onze website onder ‘activiteitenagenda’. De kaarten voor de activiteiten zijn online te koop en af te rekenen via iDEAL. Tenslotte staan onze activiteiten ook regelmatig in de huis-aan-huis bladen in de regio. En mocht je dit toch gemist hebben? In alle vestigingen hangen posters van de activiteiten. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of ‘narrow casting’ (boodschappen via grote schermen in de Bibliotheek) iets kan toevoegen aan onze informatieverstrekking. 

 

Wil je de volledige rapportage van het onderzoek lezen? Download hier de PDF.