BiebPanel 2013-2: Personeel van Bibliotheken

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim 20.000 leden is het nu al één van de grootste klantenpanels van Nederland.

Biebpanel 2013-2: Personeel van Bibliotheken - Infograhic

Onderzoek
In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten uit het tweede Biebpanel-onderzoek van 2013 betreffende personeel van bibliotheken. Het onderzoek vond plaats van 27 mei t/m 19 juni 2013. Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 10.003 (44%).

Deelname aan dit onderzoek
Het aantal respondenten vanuit het Biebpanel voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bedroeg 280,  46% van het totaal aantal Biebpanel-deelnemers van onze Bibliotheek. De meeste deelnemers komen uit Bibliotheek Haarlem Centrum (30%) en Bibliotheek Hillegom (16%) en Bibliotheek Bloemendaal (14%). Aan de enquête deden 22% mannen en 78% vrouwen mee. De leeftijd van de respondenten: 16-40 jaar: 16%, 41-55 jaar: 39%, 56+ jaar: 45%. Met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar zijn de deelnemers van Bibliotheek Zuid-Kennemerland ongeveer even oud als de deelnemers van het totale Panel (54 jaar).

Onderzoeksresultaten de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De cijfers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn voor een groot deel gelijk aan die van het totale Biebpanel.

Verbeterpunten
Dankzij de input van het BiebPanel kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op jouw behoeften. Zoals ook al bleek uit eerdere metingen van BiebPanel, zijn panelleden bijzonder te spreken over de bibliotheekmedewerkers. Zij worden gezien als vriendelijk, deskundig en hulpvaardig. Het personeel van de Bibliotheek wordt daarbij gezien als een bijzonder belangrijke factor in het totaaloordeel.

Naast dit positieve oordeel, waar wij als Bibliotheek erg blij mee zijn, gaven de Biebpanelleden van Bibliotheek Zuid-Kennemerland ook enkele verbeterpunten aan die deels overeenkomen met opmerkingen uit het voltallige Biebpanel. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Verbeteren digitale vaardigheden (inclusief het oplossen van problemen met apparatuur) en het meedenken met de klant.
  • Panelleden vinden het belangrijk dat medewerkers bezoekers in de gaten houden en ingrijpen bij eventuele overlast. Dit gebeurt al, maar wij zullen hier aandacht aan blijven besteden om eventuele overlast tot een minimum te beperken. In dit kader gaan wij per 1 januari 2014 over op een registratiesysteem voor onze publiekspc’s. Je hoort hier op een later tijdstip meer over.
  • In het kader van vindbaarheid van materialen blijven onze bibliotheekmedewerkers alert op zoekende klanten en zullen zij je steeds helpen als je iets niet kunt vinden. Omdat de techniek voortschrijdt, bekijken wij op dit moment nieuwe manieren om materialen te vinden (handheld Rfid-scanner). Ook hierover informeren wij je later.