BiebPanel 2013-3: De toekomst van de Bibliotheek

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim 20.000 leden is het nu al één van de grootste klantenpanels van Nederland.

Biebpanel 2013-3: De toekomst van de Bibliotheek - Infographic

Onderzoek
In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het derde Biebpanel-onderzoek van 2013 dat gaat over de toekomst van de Bibliotheek. Het onderzoek vond plaats van 19 september t/m 9 oktober 2013.
Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 10.625 (59%).

Deelname aan dit onderzoek
Het aantal respondenten vanuit het Biebpanel voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bedroeg 254, 51 % van het totaal aantal Biebpanel-deelnemers van onze Bibliotheek. De meeste deelnemers komen uit Bibliotheek Haarlem Centrum (31%) en Bibliotheek Hillegom (15%) en Bibliotheek Bloemendaal (13%). Aan de enquête deden 21% mannen en 79% vrouwen mee. De leeftijd van de respondenten: 16-40 jaar: 16%, 41-55 jaar: 39%, 56+ jaar: 45%. Met een gemiddelde leeftijd van
53 jaar zijn de deelnemers van Bibliotheek Zuid-Kennemerland ongeveer even oud als de deelnemers van het totale Panel (53,5 jaar).

Onderzoeksresultaten de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De cijfers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn voor een groot deel gelijk aan die van het totale Biebpanel.

Dankzij de input van het BiebPanel kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op jouw behoeften.

Zoals je kunt zien in bovenstaande infographic heeft de overgrote meerderheid van de panelleden er vertrouwen in dat de Bibliotheek zal blijven bestaan. Zij vinden enerzijds dat de Bibliotheek moet blijven focussen op de basisfuncties boeken uitlenen en leesbevordering. Aan de andere kant vinden ze dat de Bibliotheek aandacht moet hebben voor de verblijfs- en ontmoetingsfunctie (ook in kleinere vestigingen), voor eBooks en voor nieuwe media.

De Bibliotheek is blij met deze uitkomst. Wij nemen de resultaten mee in onze strategie voor de komende jaren. Hierover informeren wij je later.