BiebPanel 2013-4: Het imago van de Bibliotheek

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim 20.000 leden is het nu al één van de grootste klantenpanels van Nederland.

Biebpanel 2013-4: Het imago van de Bibliotheek - Infographic

Onderzoek
In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het vierde Biebpanel-onderzoek van 2013 dat gaat over het imago van de Bibliotheek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 4 november t/m 9 december 2013. Het onderzoek geeft inzicht in het beeld van de Bibliotheek en haar functies onder leden van het Biebpanel Zuid-Kennemerland en niet-leden van de Bibliotheek.

Onderzoeksresultaten de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Zowel bibliotheekleden als de Nederlanders die geen lid zijn van de Bibliotheek, hebben positieve associaties bij de Bibliotheek. De Bibliotheek staat voor wijsheid en kennis en is bekend om haar grote collectie van niet alleen boeken, maar ook andere materialen. Het belang dat mensen hechten aan het bestaan van de Bibliotheek is dan ook groot. Dit blijkt uit het aantal promoters van het BiebPanel. Maar ook de niet-leden vinden het van belang dat de Bibliotheek blijft bestaan.

Net Promoter Score
De Net Promoter Score (NPS) is een instrument waarmee de loyaliteit van klanten wordt getoetst. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft een NPS van 46 en scoort ongeveer even hoog als het totale Panel (NPS 43). De NPS van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is hiermee goed te noemen.
Redenen voor de promoters om de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan te bevelen zijn onder meer het uitgebreide aanbod van de Bibliotheek, maar ook het belang van lezen en het bestaan van de Bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal promoters aan de Bibliotheek een fijne plek te vinden en zij geven aan dat de Bibliotheek veel waar voor je geld geeft. Als tips worden aangegeven een iets grotere en meer actuele collectie, ruimere openingstijden en een betere vindbaarheid van de titels.
Een grotere collectie en ruimere openingstijden zijn deels afhankelijk van de subsidie die de Bibliotheek ontvangt. Actuele boeken, de zogenaamde Sprinters, kunnen tegen een kleine vergoeding geleend worden. Met behulp van bewegwijzering verbeteren we de vindbaarheid van de titels.

Deelname aan dit onderzoek
Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 10.625 (59%), het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 251 respondenten (een respons van 51%). Hiermee is de respons iets lager dan de respons van het totale BiebPanel (56%) en even hoog als het vorige onderzoek.