BiebPanel 2014-2: vindbaarheid en presentatie - Infographic

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen inmiddels 46 bibliotheken deel aan het panel. Met ruim 25.000 leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland.

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het tweede Biebpanel-onderzoek van 2014 dat gehouden is van 6 juni t/m 2 juli 2014. Dit onderzoek gaat over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de Bibliotheek, met als onderwerpen:
• Inspiratie
• Presentatie van materialen
• Vindbaarheid van materialen
• Horeca in de bibliotheek.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 13.273 (53%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 331 respondenten (een respons van 52%). Hiermee is de respons bijna even hoog als de respons van het totale BiebPanel en lager dan het vorige onderzoek dat ging over tarieven en leenvoorwaarden.

Uitkomst

Binnenkomst in de Bibliotheek
- De klant levert eerst materialen in en gaat dan naar zijn favoriete afdeling of kijkt naar de nieuwe aanwinsten

Inspiratie opdoen in de Bibliotheek
- De presentatie brengt twee derde op nieuwe ideeën.
- Enthousiasme voor presentatietafels en frontale plaatsing
- Van gevulde displaytafels wordt meer geleend dan van displaytafels met lege plekken

Zoeken in de Bibliotheek

- De indeling is voor vier op de tien duidelijk
- Vindbaarheid cd’s/dvd’s/games en informatieve boeken is voor verbetering vatbaar

Horeca in de Bibliotheek
- De meeste bezoekers zijn tevreden over de horecagelegenheid; de openingstijden zijn niet bij iedereen bekend
- Vaak is onbekend of je bibliotheekmaterialen mee mag nemen naar de horecagelegenheid.

Acties van de Bibliotheek naar aanleiding van de uitkomst

Zoeken in de Bibliotheek
Voor een deel van onze klanten is de indeling niet geheel duidelijk. We gaan kijken of we dit duidelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door extra bewegwijzering en aanduidingen op de kasten. In de romanwerelden zijn al alfabetschotjes aangebracht voor een betere doorzoekbaarheid van de kasten.

Horeca in de Bibliotheek
De openingstijden van onze horecagelegenheid in de Bibliotheek Haarlem Centrum zijn niet bij iedereen bekend. Wij zullen de openingstijden nogmaals communiceren, zowel op onze website en in de nieuwsbrief als fysiek in de Bibliotheek Haarlem Centrum zelf. En uiteraard mogen bibliotheekmaterialen meegenomen worden naar de horecagelegenheid.  

Verdeling van de aan dit onderzoek deelnemende Biebpanelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland over de vestigingen

tabel 1

Samenstelling van de aan dit onderzoek deelnemende Biebpanelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar leeftijd en geslacht

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief