BiebPanel 2014-3: digitale dienstverlening - Infographic

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen 91 bibliotheken mee aan BiebPanel. Met ruim dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

Biebpanel 2014-3: digitale dienstverlening - Infographic

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het derde Biebpanel-onderzoek van 2014 dat gehouden is van 17 september t/m 13 oktober 2014. Dit onderzoek gaat over de digitale dienstverlening van de Bibliotheek, met als onderwerpen:

  • Digitale diensten van de Bibliotheek
  • Website van de Bibliotheek
  • Apps van de Bibliotheek en
  • Nieuwe technieken en nieuwe media.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 12.873 (51%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 300 respondenten (een respons van 47%). Hiermee is de respons iets lager dan de respons van het totale BiebPanel en lager dan het vorige onderzoek dat ging over vindbaarheid en presentatie.

Uitkomst

Digitale diensten
Het merendeel van de digitale diensten van de Bibliotheek geniet een goede bekendheid en wordt veel gebruikt. Denk hierbij aan de website, het online reserveren en verlengen, de herinneringsmail en de online catalogus. De website is en blijft de bekendste digitale dienst van de Bibliotheek. Maar liefst 93% van de panelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is bekend met de website (totale Panel 91%). In het BiebPanel-communicatieonderzoek dat in juni 2012 is uitgevoerd,wam de website ook naar voren als meest bekende digitale dienst.

Andere digitale diensten die een grote bekendheid genieten onder de panelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn: de mogelijkheid tot online verlengen (87%), de herinneringsmail (81%), het online reserveren van materialen (80%) en de online catalogus (66%). Slechts enkele panelleden geven aan bekend te zijn met de social media van de Bibliotheek, digitale prentenboeken en de Hema Academie.

Website
Voor panelleden is de website veruit de belangrijkste digitale dienst. De website van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt beoordeeld met een 7.2 (totale Panel 7.4). Het oordeel over de website is over het algemeen iets minder goed dan in het totale Panel.

Na het onderzoek is de website van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland grondig vernieuwd. De, inmiddels oude, website is onderzocht met behulp van een ‘Tag-it’ onderzoek: panelleden konden groene smileys plaatsen bij die onderdelen van de website die zij goed vonden en rode smileys bij zaken die zij als minder handig ervoeren. Deze input hebben wij gebruikt in de opzet voor onze nieuwe website die vanaf medio december 2014 draait. Wij hebben ervoor gezorgd dat informatie waarvoor panelleden voornamelijk een bezoek brengen aan de website, snel en makkelijk te vinden is. Informatie als het online verlengen en reserveren van materialen, het opzoeken van materialen in de online catalogus en de openingstijden hebben een prominente plek op onze website gekregen. Aan de gepersonaliseerde omgeving ‘Mijn Bibliotheek’ wordt hard gewerkt.

Apps
Bibliotheek-gerelateerde apps met functionaliteiten als online reserveren en verlengen, e-books lenen/lezen en algemene informatie zijn nog lang niet algemeen bekend onder de panelleden, terwijl steeds meer mensen een smartphone, tablet of iPad hebben. We zien dat wanneer mensen de app kennen, ze deze ook vaker gebruiken.

Nieuwe technieken en nieuwe media
Steeds meer Bibliotheken bieden hun leden informatie over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en nieuwe technieken als Google Glass en 3D printers. De vraag is echter in hoeverre de panelleden het belangrijk vinden dat de Bibliotheek dergelijke informatie biedt. Ruim de helft van de panelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland vindt dit (zeer) belangrijk en een kwart staat hier neutraal tegenover. In het totale Panel is dit niet anders. Als wordt gekeken naar verschillen in leeftijdsgroepen dan is te zien dat relatief veel panelleden in de leeftijd van 16-35 dit zeer belangrijk vinden. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland geeft inmiddels regelmatig demonstraties en workshop 3D-printen.

biebpanel-2014-3-digitale-dienstverlening-tabel

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief