BiebPanel 2014-4: Boek- of leesgerelateerde campagnes - Infographic

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. In 2014 namen 46 bibliotheken deel aan het panel van ruim 25.000 leden. Inmiddels is het aantal deelnemende bibliotheken flink gegroeid en doen 91 bibliotheken mee aan BiebPanel. Met ruim dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het vierde Biebpanel-onderzoek van 2014 dat gehouden is van 28 november t/m 18 december 2014. In dit onderzoek is de bekendheid, de mate van belang, de deelname en de waardering van diverse boek-gerelateerde campagnes en acties getoetst, met specifieke aandacht voor Nederland Leest 2014. Het onderzoek biedt Bibliotheken inzicht in de mate waarin panelleden het belangrijk vinden en waarderen dat de Bibliotheek participeert in campagnes en acties waarin boeken of het lezen centraal staat.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 11.224 (45%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 273 respondenten (een respons van 43%). Hiermee is de respons iets lager dan de respons van het totale BiebPanel en lager dan het vorige onderzoek dat ging over de digitale dienstverlening van de Bibliotheek.

Uitkomst

De Boekenweek en de Kinderboekenweek zijn de bekendste campagnes, zowel in Zuid-Kennemerland als het totale Panel. In Zuid-Kennemerland is de bekendheid met campagnes en acties hoger dan in het totale Panel, zo ook met Nederland Leest.

De panelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland vinden het belangrijk dat er campagnes en acties worden georganiseerd waarin het lezen van boeken wordt gestimuleerd, zoals Nederland Leest. Het onderzoek laat hiermee zien dat het voor de Bibliotheek interessant is om mee te werken aan boek-gerelateerde campagnes, waarin met name leesbevordering centraal staat. Nederland Leest is hier een goed voorbeeld van.

biebpanel-2014-4-tabel

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief