BiebPanel 2015-1: Ontmoetings- en verblijfsfunctie - Infographic

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen 91 Bibliotheken mee aan BiebPanel. Met bijna vijfendertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

BiebPanel 2015-1: Ontmoetings- en verblijfsfunctie - Infographic

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het eerste Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is van 13 t/m 31 maart 2015. In dit onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheek inzicht in de manier waarop de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 20.546 (59%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 584 respondenten (een respons van 59%). Hiermee is de respons aanzienlijk hoger (16%) dan de respons van het vorige onderzoek dat ging over boek- en leesgerelateerde campagnes van de Bibliotheek.

Uitkomst

98% van de panelleden vindt het lenen van materialen (zeer) belangrijk. Toch komt maar één op de vijf púúr voor het lenen naar de Bibliotheek. 77% van de panelleden bezoekt de Bibliotheek alleen. 13% van de panelleden komt met kinderen naar de bieb. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten ze meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. De jongste groep panelleden (16-35 jaar) vindt vaker dan de oudere leden dat de Bibliotheek een plek is om tussen de mensen te zijn.

Panelleden in Hillegom en Haarlem Centrum vinden het meubilair vaker comfortabel dan panelleden van andere vestigingen, en in Hillegom vindt men de bibliotheek, in vergelijking met de andere vestigingen, vaker sfeervol ingericht en de Bibliotheekentree vaker uitnodigend.

Maar panelleden vinden vooral de volgende aspecten belangrijk:

 • vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers (93% vindt dit belangrijk)
 • rondsnuffelen / inspiratie opdoen in de Bibliotheek (89%)
 • boeken ter plekke lezen of inzien (83%)
 • tijdschriften /kranten ter plekke lezen of inzien (69%)
 • digitale bestanden raadplegen in de Bibliotheek (47%)
  Dit zijn met name de 16-35 jarigen. 
 • activiteiten bijwonen (44%)
 • studeren/werken (zonder computer) (34%)
 • op computer van de Bibliotheek werken (32%)
 • gebruik wifi op smartphone (29%)
 • studeren/werken op eigen laptop/tablet met wifi (27%)
 • koffie/thee drinken of iets eten (21%)
biebpanel-2014-4-tabel

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief