BiebPanel (april 2017): Flitspeiling over de belastingspreekuren in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

BiebPanel.nl is een online onderzoekplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen ruim 90 Bibliotheken mee aan BiebPanel. Met meer dan dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

Onderzoek

Hieronder zie je de resultaten van de flitspeiling over de belastingspreekuren in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Dit eerste Biebpanelonderzoek van 2017 heeft plaatsgevonden van 21 maart t/m 2 april 2017.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 18.855 (74 %). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 418 respondenten (een respons van 73 %). Hiermee is de respons 23 % (!) hoger dan de respons van het vorige onderzoek dat ging over de medewerkers van de Bibliotheek. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 57,2 jaar.

Uitkomst van het onderzoek

Achtergrond

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar een spreekuur in de Bibliotheek van professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Ook worden in dit kader cursussen ‘Leer werken met de digitale overheid’ of ‘Klik & Tik’ aangeboden. Binnen de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bieden wij beide cursussen aan. Daarnaast hebben wij voorlichtingsbijeenkomsten over het invullen van de belastingaangifte gehouden. Deze zijn zeer goed bezocht.

Kennis aanbod belastingspreekuren

Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel weet dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland scoort hierop met 21 % aanzienlijk hoger dan het landelijke Biebpanel.

Passendheid bij de Bibliotheek

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. Sommige panelleden geven aan dat zij hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden. Wellicht zijn niet alle Biebpanelleden van het feit op de hoogte dat wij als Bibliotheek juist anderen, de specialisten van de Formulierenbrigade en sociaal raadslieden, faciliteren en het niet zelf doen.

Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke. Ook hiervoor kan iedereen terecht bij ons Belastingspreekuur.

Enkele quotes van Biebpanelleden:
“Dit zijn diensten die ik niet perse verwacht van een bibliotheek, maar ik vind het wel mooi dat ze aangeboden worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.”

“Belastingaangifte is zo algemeen dat ik de bibliotheek een heel geschikte openbare ruimte vind om hulp bij het invullen te bieden. Voor ondersteuning van vragen over andere overheidsverplichtingen zijn er volgens mij voldoende organisaties al beschikbaar. Bijvoorbeeld de gemeente zelf of een juridisch loket etc.”

Gebruik belastingspreekuren

Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet.

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief