Jaarverslag 2019

Op zoek naar nieuwe relevantie

Ontmoeting en verbinding

Het jaar 2019 kenmerkt zich door een nieuwe oriëntatie op onze omgeving. De Bibliotheek verandert in snel tempo tot een plek voor ontmoeting en verbinding. We zoeken naar nauwe aansluiting op wat de mensen in de wijken rondom onze vestigingen nodig hebben. We werken vraaggestuurd en richten onze organisatie ook zo in. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is - kortom - op zoek naar nieuwe relevantie.

De Bibliotheek in het kort

In 2019 had de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 68.402 leden. Van de inwoners van onze regio is 27% lid van de Bibliotheek. Daarnaast hebben we 1.018.313 bezoekers mogen ontvangen in onze vestigingen. Leden en bezoekers komen om andere redenen naar de Bibliotheek dan voorheen. Er waren meer bezoekers (6,4% meer dan in 2018) en meer leden (een stijging van 0,9%), maar er zijn iets minder boeken geleend (0,9% minder dan in 2018).

De Bibliotheek als...

#medewerkersvandebieb