Huiskamer van de buurt

Huiskamer van de buurt

Er zijn maar weinig plekken waar iedereen zo naar binnen kan lopen. De Bibliotheek is zo’n ‘third place’: een laagdrempelige plek in de publieke sfeer waar mensen elkaar ontmoeten en samen dingen doen.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland speelt in op de veranderende behoeften van onze leden en bezoekers. We versterken de functie van de Bibliotheek als huiskamer van de buurt en dragen zo bij aan een aantrekkelijke en levendige woonomgeving van de inwoners van Zuid-Kennemerland.

Verhalentafel

Niets prettiger dan gedeelde ervaringen of herinneringen. Ze geven je een gevoel van verbondenheid met anderen en leveren vaak boeiende of amusante gespreksstof op. Op dat principe drijft de Verhalentafel, een initiatief van oud-Bibliotheekmedewerker Sybil van Dam. In de Bibliotheek begeleidt zij al enkele jaren Verhalentafels voor ouderen.

Heemstede

“Op een koude dinsdagochtend word ik in de Bibliotheek Heemstede warm onthaald door Sybil van Dam en haar tafelgenoten Henk en Henny. Ze zijn druk in gesprek en het lijkt of ze elkaar al jaren kennen. Ik schuif aan en leg mijn oor te luister. Wekelijks zitten er zo’n vijftien mensen aan tafel. Voordat Sybil begon met de Verhalentafel heeft ze een tweejarige opleiding gevolgd. De uitgesproken Sybil vormde al tijdens de opleiding haar eigen ideeën over hoe je met elkaar omgaat. “Niet gelijk een psycholoog inschakelen als iemand tijdens de Verhalentafel in huilen uit barst. We zijn allemaal volwassen en hebben allemaal dingen meegemaakt. Je slaat gewoon een arm om de ander heen en vangt elkaar op. Je zorgt voor elkaar, binnen maar ook buiten de groep.” Henny: “Tijdens de verhalen komen vaak emoties los die je normaal niet kwijt kunt. Dat versterkt de verbondenheid en dat laat ‘juf’ ook gebeuren.”

“Iedereen is gelijk”

De Verhalentafel is een plek waar iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is en waar je in een vertrouwde, veilige omgeving naar elkaar luistert en je verhaal kunt doen. Sybil: “We neuzen door oude spulletjes, er komen vanzelf gesprekken, iemand anders haakt daar weer op in. Maar ik grijp ook in als het verhaal niet relevant is voor de groep!” Sybil is overduidelijk de componist maar ook dirigent van dit prachtige orkest. Sybil: “Als ik een nieuw persoon meeneem, blijkt vaak dat er allemaal lijntjes zijn Dat ervaar ik zo vaak en vind ik zó mooi. De onderwerpen verzin ik zelf. Weet je wat je hier leert? Wie er ook aan tafel komt, ook al is het de burgemeester, iedereen is gelijk. Plaats mensen vooral niet in een hokje, want je kunt je ontiegelijk vergissen. Ik leer hier elke keer weer iets!””

Tekst en fotografie: Rogier Reker
 

“Iedereen is gelijk”