Podium voor literatuur, kunst & cultuur

Podium voor literatuur, kunst & cultuur

Literatuur, kunst en cultuur zetten je aan het denken over jouw plek in de wereld en over wat jou verbindt met andere mensen. Verhalen, standpunten of ideeën: bij de Bibliotheek worden ze volop uitgewisseld en gedeeld.

Om programma’s en activiteiten te bieden die nog beter aansluiten bij de behoeften van onze leden, bezoekers en gebruikers organiseren we minder vaak zelf activiteiten, maar stellen we in plaats daarvan ons podium beschikbaar aan publiek en partners – aan denkers, doeners en dromers. Zij kunnen hun verhaal kwijt bij de Bibliotheek.

Community- en platformprogrammering

De Bibliotheek is een breed platform voor ontwikkeling en zet in op samenwerking met zo veel mogelijk grote en kleine partners binnen het literaire, culturele en maatschappelijke leven. We verbinden groepen mensen aan elkaar en aan partners in het sociale en culturele domein. Het betekent ook dat de Bibliotheek zich in toenemende mate opstelt als netwerkpartner en facilitator van ruimte en kennis.
De Bibliotheek wordt omringd door community’s: mensen die elkaar in levenden lijve of digitaal vinden en opzoeken omdat ze bepaalde waarden of interesses delen. Denk aan expats of liefhebbers van thrillers of jazzmuziek. Maar ook mensen die noodgedwongen ‘in hetzelfde schuitje’ zitten, kunnen een community vormen, bijvoorbeeld mantelzorgers of werkzoekenden. Deze community’s hebben vaak heel eigen netwerken en manieren om informatie uit te wisselen. Community’s zijn interessant voor de Bibliotheek, omdat ze iets gemeenschappelijk hebben. Er bestaat kortom een zekere mate van verbondenheid. Bovendien spreken deze community’s andere groepen aan, die de Bibliotheek zelf niet direct bereikt.

Mede-eigenaar

Via community- en platformprogrammering wil de Bibliotheek samen met leden, bezoekers en partners aanbod ontwikkelen voor de inwoners van de regio Zuid-Kennemerland. We proberen optimaal gebruik te maken van de inzet, kennis en ervaring van alle mensen die met de Bibliotheek te maken hebben. Wij verbinden onze leden, bezoekers en partners met elkaar en bieden hun onze kennis en faciliteiten. Zo versterken wij de onderlinge verbondenheid in de regio. Samenwerkingspartners en lokale community’s zijn op termijn niet meer ‘te gast’ maar voelen zich mede-eigenaar van de Bibliotheek en dragen de bijbehorende verantwoordelijkheden. Enkele ‘klassieke’ programma’s, zoals het Bibliotheekcollege, vormen de proeftuin voor deze nieuwe manier van programmeren. Haerlems Bodem en Eddy Boom (maker van onder meer de podcastreeks ‘Helden & Hordes’) trapten er in 2019 mee af. De podcastmakers gingen live in gesprek met experts over hun werk- en denkwijze en namen tegelijkertijd een podcast op. Dit leverde onder andere een podcast op met cabaretier Guido Weijers, die zich ‘ernstig’ verdiept heeft in geluk.

Podium-Guido-Weijers