Bibliotheek als ‘Warme kamer’ 

Gepubliceerd op: 7 november 2022 11:00

urban trail haarlem

Alle negen locaties van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland sluiten zich aan bij de nieuwe campagne 'Warme kamers’ van het Leger des Heils.  

Met het initiatief wordt er aandacht gevraagd voor de groep Nederlanders die uit voorzorg kiest voor een koud huis om hoge kosten te voorkomen.  

Maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken worden opgeroepen zich aan te sluiten bij deze beweging. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Inmiddels zijn er al ruim honderd locaties aangesloten, waaronder onze negen locaties in de regio. 

Een deken van warmte

Het Leger des Heils heeft als doel om deze winter buurthuiskamers te openen om als een deken van warme kamers over Nederland te verspreiden. Warme kamers richt zich op verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of een boek willen lezen. 

Meer informatie over het initiatief vind je op www.legerdesheils.nl/warmekamers.

Openingstijden 

Zoek je ook een plek om een boek te lezen of huiswerk te maken? Bekijk dan de openingstijden van onze vestigingen. 

Alle actuele openingstijden