Dank voor jouw betrokkenheid

Gepubliceerd op: 18 september 2020 09:15

Luisterboeken en e-books in de online bibliotheek-app

Het is fijn om te zien dat de Bibliotheek weer goed bezocht wordt. Binnen de beperkingen zoeken we naar wat wél kan. En nemen we nieuwe initiatieven!

Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland: "Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, medewerkers en partners zijn we in september van start gegaan met twee Digitaal Sterk!-centra in de Bibliotheek Haarlem Noord en Schalkwijk. Ook kunnen burgers met vragen over hun donorregistratie sinds kort terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Op diverse plekken worden weer computercursussen (zoals Klik & Tik) en taalactiviteiten georganiseerd. Hartstikke mooi dat we in deze tijd nieuwe services starten en ook ons aanbod op het gebied van digitale en taalvaardigheden kunnen oppakken.

Stadsdichter en meer

Met initiatiefnemers van het Meemaakpodium Schalkrijk zoeken we naar creatieve oplossingen voor de community’s die actief zijn in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Persoonlijk verheug ik mij enorm op de komst van de nieuwe stadsdichter van Haarlem, die zich binnenkort aan de stad presenteert. Ook kijken we uit naar de Kinderboekenweek. Voor kinderen is er een mooie schrijfwedstrijd. En organiseren we 'coronaproof' activiteiten zoals de creatieve workshop De Gouden Verhalentafel. Bijzonder, want deze workshop is óók online te volgen. Kinderopvangorganisaties en basisscholen sturen we kant-en-klare inspiratiepakketjes en lesbrieven, zodat zij - met hulp van de Bibliotheek - van de Kinderboekenweek een groot leesfeest kunnen maken. Het laat zien dat de huidige situatie ook tot nieuwe oplossingen en vernieuwing leidt.

Heropening

En dan te bedenken dat het er vóór de zomer nog heel anders uitzag. Lange rijen stonden er voor de deuren van onze vestigingen toen de Bibliotheek in mei weer open mocht. In die rijen stonden leden en bezoekers. Opgelucht dat het openbare leven weer een beetje opkrabbelde. Blij om weer nieuwe boeken in huis te halen. Maar ook met vragen als: 'Wanneer kan ik weer komen studeren?', 'Kan ik mijn krantje komen lezen?' en: 'Is er ruimte voor mijn activiteit?'
Het bevestigde ons in de overtuiging dat de Bibliotheek zo veel meer is dan een plek om boeken te halen en in te leveren. De Bibliotheek, waar je even op adem komt, nieuwe ideeën opdoet en met anderen van gedachten wisselt. Dié Bibliotheek werd misschien nog wel meer gemist. Wat vonden we het dan ook geweldig om jullie – onze trouwe leden en bezoekers – weer te mogen ontvangen vanaf 18 mei. In eerste instantie nog heel beperkt en met allerlei regels. Maar zodra de landelijke ontwikkelingen en protocollen het toelieten, met wat meer versoepelingen. 

Uitdagingen

Nu - na de zomer - is nog lang niet alles bij het oude. Het coronavirus stelt ons voor de nodige uitdagingen op het gebied van openingstijden, dienstverlening, activiteiten, beschikbare ruimte en inzet van personeel. We blijven ons inspannen om onze service en activiteiten op het gebied van lezen, taal en digitale vaardigheden aan te bieden en te verbeteren, ook met de obstakels die de coronacrisis opwerpt.
Tegelijkertijd zien we dat we ook op (wat meer) afstand van betekenis zijn en blijven. We voelen ons enorm gesterkt door de steun en betrokkenheid van onze leden en bezoekers, community’s, crèches en peuterspeelzalen, scholen en partners. Daarvoor willen we jullie heel hartelijk bedanken!"