Corona echt ingrijpend voor bibliotheek en bezoekers

Gepubliceerd op: 17 november 2020 15:30

Corona echt ingrijpend voor bibliotheek en bezoekers

Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland blikt vooruit en legt uit op welke compensatie leden aanspraak kunnen maken vanwege de gesloten bibliotheek.

Lovende woorden klonken er recent aan het adres van de bibliotheken na de aankondiging van de nieuwe sluiting, van de Tweede Kamer tot in de dagbladen: 'Bibliotheken zijn vitale organen' en 'De bieb is een mentale sportschool'.

Roxane van Acker aan het woord

"Bij ons stonden op de laatste dag voor de sluiting flinke rijen bij alle vestigingen en waren er twee keer zoveel uitleningen als een week eerder," vertelt Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. "Het mooiste van alle reacties op de sluiting vind ik dat eens te meer duidelijk wordt dat de bibliotheek naast het uitlenen van boeken ook een andere heel belangrijke maatschappelijke functie heeft. Als huiskamer van de buurt, als plek om te studeren of te werken, als plek om Nederlands te leren. Als organisatie waarvoor je als vrijwilliger aan de slag kunt en je op die manier iets kunt betekenen voor anderen: voor gezinnen waar voorlezen niet vanzelfsprekend is, voor ouderen die alleen thuis zitten. Voor veel van de mensen, vaak ouderen, die dagelijks bij ons even een krantje komen lezen als start van hun dag zijn de coronamaatregelen echt ingrijpend."

Komen die maatschappelijke activiteiten in het gedrang door corona?

"Helaas wel. Juist deze functie is de afgelopen maanden enorm onder druk komen te staan. We werken er dan ook hard aan om juist die dienstverlening in een andere vorm aan te bieden. In de loop van het jaar hebben we verschillende diensten verplaatst naar online en telefoon, zodat bijvoorbeeld de media- en taalspreekuren toch door kunnen lopen. En op het gebied van programmering experimenteren we met het streamen van activiteiten. Maar we sturen even geen vrijwilligers op pad, taallessen en de spreekuren waar we mensen helpen zich online te redden zijn inmiddels vervallen en ook bijeenkomsten zijn nu niet meer mogelijk. Het is echt een zorg: we willen juist op deze terreinen het contact met ons publiek niet verliezen. Al langer werken we achter de schermen aan een omslag in de organisatie: we willen het uitlenen van boeken – dat blijft het fundament van de bieb – zo organiseren dat er meer ruimte komt voor die maatschappelijke activiteiten. Dat vragen de gemeenten voor wie wij werken ook van ons."

Snel wordt duidelijk of de bibliotheken weer open kunnen. Hoe bereidt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zich daarop voor?

"Natuurlijk staan we in de startblokken om - zodra het kan - weer mensen in onze vestigingen te ontvangen. Het is vanwege corona wel steeds zoeken naar een werkbare balans. Je kunt je voorstellen dat de druk op onze medewerkers de afgelopen maanden groot was: werken in bijzondere omstandigheden, veel vragen en soms ongeduld van het publiek, zorgen om gezondheid en veiligheid. En net als in andere organisaties die werken met roosters is ook bij ons de druk op de bezetting groot, vooral vanwege collega’s die zich moeten laten testen of in thuisquarantaine zitten. Het voelt een beetje als het besturen van een helikopter, je moet voortdurend alle dimensies extra goed in de gaten houden: de opdrachten van de gemeenten, de wensen van ons publiek, de gezondheid en veiligheid van onze mensen, de steeds veranderende maatregelen, de mogelijkheden in de dienstverlening, de kosten – de balans is bijna van dag tot dag anders."

De bieb moest opnieuw sluiten. Dat betekent dat het lidmaatschap van leden doorloopt, maar dat ze weer even niet terecht kunnen in hun bibliotheek. Wat heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland hun te bieden?

"Daar hebben we goed over nagedacht, want die vraag stellen onze leden ons natuurlijk. Er is een compensatieregeling in de vorm van een verlenging van het lopende lidmaatschap met twee maanden, voor wie dat wil. Daar zal ik eerlijk over zijn: onze betalende leden hebben daar recht op, maar ik hoop dat veel van hen beslissen er géén gebruik van te maken. De reden daarvoor is dat het ons mogelijk erg veel geld gaat kosten. Opgeteld bij het enorme bedrag dat we tot nu toe al kwijt zijn aan de corona-aanpassingen levert dat concrete zorgen op voor wat wij in 2021 kunnen doen. Het gaat om een verlenging met omgerekend naar geld een waarde van zo’n 7 tot 10 euro per persoon, afhankelijk van het type abonnement dat je hebt. Ik hoop dat wie de ruimte daarvoor heeft, ervoor kiest ons werk te steunen door géén aanvraag te doen. Ik snap dat niet iedereen dat zomaar kan. Als je wel kiest voor compensatie: op onze website kun je je gegevens invullen en dan verlengen wij je lidmaatschap met de periode dat we dit jaar gesloten zijn geweest. Sowieso wil ik al onze leden nogmaals bedanken voor hun lidmaatschap: jullie zijn de kurk waarop de bibliotheek drijft."


Compensatie

Leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland met een betaald lidmaatschap* hebben recht op compensatie voor de sluiting van onze vestigingen door de coronamaatregelen van de overheid. De tegemoetkoming bestaat uit verlenging van jouw lopende lidmaatschap met twee maanden. Zoals onze directeur Roxane van Acker uitlegt, heeft het bieden van compensatie veel impact op onze organisatie. Mocht je je het kunnen veroorloven, dan zouden we het heel fijn vinden als je ons werk steunt door géén compensatie aan te vragen.

Wil je wel compensatie aanvragen, vul dan uiterlijk op 15 december 2020 dit formulier op onze website in. Je ontvangt direct een bevestigingsmail en wij verwerken de verlenging van je lidmaatschap in onze administratie.

*De regeling geldt niet voor het lidmaatschap van de Bibliotheek op het station. De mogelijkheden voor compensatie voor leden van deze bibliotheek onderzoeken we op dit moment nog. Houd deze website in de gaten.