Corona heeft veel impact

Gepubliceerd op: 4 november 2020 15:30

Corona echt ingrijpend voor bibliotheek en bezoekers

Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland blikt terug en vooruit.

Lovende woorden klonken er recent aan het adres van de bibliotheken na de aankondiging van de nieuwe sluiting, van de Tweede Kamer tot in de dagbladen: 'Bibliotheken zijn vitale organen' en 'De bieb is een mentale sportschool'.

Roxane van Acker aan het woord

"Het mooie van alle reacties vind ik dat eens te meer duidelijk wordt dat de bibliotheek naast het uitlenen van boeken ook een andere heel belangrijke maatschappelijke functie heeft,’ zegt Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. ‘Als huiskamer van de buurt, als plek om te studeren of te werken, als plek om Nederlands te leren. Als organisatie waarvoor je als vrijwilliger aan de slag kunt en je op die manier iets kunt betekenen voor anderen: voor gezinnen waar voorlezen niet vanzelfsprekend is, voor ouderen die alleen thuis zitten. Voor veel van de mensen, vaak ouderen, die dagelijks bij ons even een krantje komen lezen als start van hun dag zijn de coronamaatregelen echt ingrijpend."

Komen die maatschappelijke activiteiten in het gedrang door corona?

"Helaas wel. Juist deze functie is de afgelopen maanden enorm onder druk komen te staan. We werken er dan ook hard aan om juist die dienstverlening in een andere vorm aan te bieden. In de loop van het jaar hebben we verschillende diensten verplaatst naar online en telefoon, zodat bijvoorbeeld de media- en taalspreekuren toch doorlopen. En op het gebied van programmering experimenteren we met het streamen van activiteiten. Onder meer taallessen en spreekuren in de vestigingen waar we mensen helpen zich online te redden, zijn vervallen en ook bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Het is echt een zorg: we willen juist op deze terreinen het contact met ons publiek niet verliezen. Daarom starten we nu onze dienst Bibliotheek aan Huis bijvoorbeeld weer stap voor stap op. Al langer werken we aan een omslag in de organisatie: we willen het uitlenen van boeken – dat blijft het fundament van de bieb – zo organiseren dat er meer ruimte komt voor die maatschappelijke activiteiten. Dat vragen de gemeenten voor wie wij werken ook van ons."

Wat doet de Bibliotheek om toch toegankelijk te blijven in deze tijd?

"Achter de schermen werken we eraan om vanaf het begin van het nieuwe jaar - binnen de maatregelen - weer meer dienstverlening te leveren dan de afgelopen tijd mogelijk was. Het is vanwege corona steeds zoeken naar een werkbare balans. Je kunt je voorstellen dat de druk op onze medewerkers de afgelopen maanden groot was: werken in bijzondere omstandigheden, veel vragen en soms ongeduld van het publiek, zorgen om gezondheid en veiligheid. En net als in andere organisaties die werken met roosters is ook bij ons de druk op de bezetting groot, vooral vanwege collega’s die zich moeten laten testen of in thuisquarantaine zitten. Het voelt een beetje als het besturen van een helikopter, je moet voortdurend alle dimensies extra goed in de gaten houden: de opdrachten van de gemeenten, de wensen van ons publiek, de gezondheid en veiligheid van onze mensen, de steeds veranderende maatregelen, de mogelijkheden in de dienstverlening, de kosten – de balans is bijna van dag tot dag anders."