Lezen + populaire games = Readification

Gepubliceerd op: 4 juni 2021 13:30

Hulp bij afspraak coronaprik

Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft slaan de handen ineen in een nieuwe stap in het offensief tegen ontlezing onder jongeren.

Readification is een geheel nieuwe vorm van leesbevordering. De populaire games (zoals Assassin’s Creed Valhalla) en de bijbehorende fictieve wereld vormen samen de basis voor een hoop nieuwe toffe verhalen.

Bekende auteurs

Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben samen speciale Verborgen Verhalen geschreven die zich afspelen in de wereld van Assassin’s Creed Valhalla. Door gebruik te maken van visuals, videobeelden en geluidseffecten krijgen de lezers een unieke ervaring. Op deze manier proberen ze jongeren in de gamewereld te enthousiasmeren om te gaan lezen. Deze pilot dient als onderzoek, om te kijken wat het effect is van lezen, maar ook of het imago van lezen hierdoor zal veranderen onder gamers. Als de pilot een succes is, gaan ze kijken of gamers bij een verdere uitrol ook kunnen worden beloond door het lezen van deze verhalen.
De verhalen van Giphart en Woodrow zijn nu te lezen in de ‘Ubisoft Special-app’ met meer dan 100.000 actieve gebruikers. Dit is een interactief magazine dat iedereen gratis kan downloaden via iOS en Android.

Over de app

De Verborgen Verhalen zijn gepubliceerd in de Ubisoft Special-app. In deze app lezen gamers over nieuwe games, de verhaallijnen van de games en hun hoofdpersonages. Tijdens het lezen van de Verborgen Verhalen kunnen ze meer uitleg krijgen over historische termen of de gebeurtenissen uit het verhaal.

Leesplezier vergroten door unieke samenwerking

De Leescoalitie en Ubisoft delen de ambitie dat iedere schoolverlaten (po, vo en mbo) over goede leesvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ubisoft draagt hiermee bij aan de doelstelling uit het vorig jaar gepubliceerde leesoffensief van de Leescoalitie. De gamewereld is nog nooit op deze manier betrokken bij het enthousiast maken van lezen.
Het leesplezier in onder Nederlandse jongeren gaat namelijk sterk achteruit. Bijna de helft van 15-jarigen vinden lezen een tijdsverspilling. 60% lees ook alleen als het écht moet.

Andere verhalen van Ronald Giphart en Margje Woodrow