Sponsoring leeniPads

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 09:00

Dankzij sponsoring heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een aantal iPads die worden uitgeleend aan gezinnen die willen werken aan hun taal- of digitale vaardigheden. De iPads worden gebruikt bij...

VoorleesExpress

Gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress kunnen een iPad van de Bibliotheek lenen. De iPads maken het mogelijk om ook online contact te hebben met de vrijwilliger die het gezin ondersteunt en om thuis toegang te hebben tot bijvoorbeeld digitale prentenboeken en educatieve taalspelletjes.   

Taalactiviteiten

Ook bij taalactiviteiten in de Bibliotheek worden de iPads gebruikt. Onder begeleiding van vrijwilligers oefenen volwassenen in de Bibliotheek met praten, lezen en schrijven in het Nederlands.

Workshops

De Bibliotheek organiseert regelmatig workshops voor kinderen uit gezinnen waar het minder vanzelfsprekend is dat je digitaal aan de slag kunt. Via scholen en welzijnsorganisaties worden kinderen van 4 t/m 12 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de gratis workshops van de Bibliotheek, zoals stop-motionfilmpjes maken, Scratch Jr. en Bloxels Builder.
De kinderen die dit soort workshops doen, komen met meer zelfvertrouwen op het gebied van digitale vaardigheden terug in de klas. Ook stimuleren de workshops kinderen om hun talenten op dit terrein te ontwikkelen. Dankzij sponsoring heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland iPads kunnen aanschaffen waarop de kinderen kunnen werken tijdens de workshops.


de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bedankt...