Ophef over stadsdichter

Gepubliceerd op: 25 september 2020 20:00

Darryl Danchelo Osenga

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de avond van 25 september besloten om de benoeming van Darryl Danchelo Osenga als stadsdichter van Haarlem in te trekken.

Verklaring gemeente Haarlem: "Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft deze week bekendgemaakt wie als de nieuwe stadsdichter van Haarlem benoemd is. De keuze voor deze stadsdichter is tot stand gekomen na een selectieprocedure door een deskundige en onafhankelijke benoemingscommissie. Deze commissie heeft Darryl Danchelo Osenga voorgedragen. Het advies is overgenomen door het college. Voor de Benoemingscommissie Stadsdichter en het college was, naast zijn kwaliteit als dichter, een overweging dat hiermee meer groepen in de stad betrokken kunnen worden en hij een breed en nieuw publiek zou kunnen aanspreken.
Het college had niet alleen kennisgenomen van de voordracht en het advies, maar ook van eerdere uitspraken en acties van Darryl Danchelo Osenga. Hierover heeft het college voorafgaand aan de benoeming met hem gesproken. In dit gesprek heeft hij nadrukkelijk afstand genomen van zijn eerdere uitspraken. Hierdoor had het college het vertrouwen dat Darryl Danchelo Osenga de functie van stadsdichter zou kunnen vervullen en groepen verbinden.
Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk.
Darryl Danchelo Osenga had zich in willen zetten voor de stad. Het college betreurt hoe dit proces is verlopen. Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen. Het college heeft de benoeming inmiddels ingetrokken. In een gesprek met Darryl Danchelo Osenga heeft de burgemeester dit besluit toegelicht. Darryl Danchelo Osenga was geraakt maar toonde begrip voor het besluit van het college."
Deze verklaring is ook te vinden op de website van de gemeente Haarlem.

Reactie Roxane van Acker

Reactie van Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland: "Ik heb Darryl Danchelo Osenga de afgelopen dagen meegemaakt als iemand die ontzettend bevlogen is, zich bereid heeft getoond om tekst en uitleg te geven en ook de kracht en wijsheid heeft om te reflecteren op zijn handelen. Ik zie ook dat de discussie rond de benoeming het college in een moeilijke positie heeft gebracht. Graag had ik gezien dat Darryl zich als stadsdichter had kunnen inzetten voor de stad, maar vanuit het perspectief van de gemeente is de intrekking van zijn benoeming te begrijpen."

Interview

In een interview eerder deze week (24 september) reageerde Darryl Danchelo Osenga zelf op de ophef die na de benoeming is ontstaan: "Nieuwe stadsdichter Haarlem onder vuur: "Nooit mijn intentie geweest om te pijnigen"" .