Hoe gaat het taalspreekuur nu?

Gepubliceerd op: 12 januari 2021 17:23

telefonisch taalspreekuur

Door de coronamaatregelen kan de Bibliotheek mensen voor het taal- en mediaspreekuur niet meer fysiek ontvangen. Daar werd gelukkig iets op gevonden: telefonische spreekuren.

Is bellen ideaal? Nee. Maar het is wel een goed alternatief. Medewerkers Lysbeth de Jonge en Sophie de Bruyn Kops, die het taalspreekuur verzorgen, vertellen hoe het de afgelopen maanden is gegaan bij het taalspreekuur.

Sinds een aantal maanden is het taalspreekuur telefonisch. Is dat fijn voor mensen?

"Ik denk dat er voor het taalspreekuur best een hoge drempel is om te bellen, omdat mensen die informatie willen de taal vaak niet spreken. Het is toch makkelijker om elkaar te zien. Dan kun je via Google Translate vaak nog goed communiceren als mensen geen Engels spreken. We merken ook dat soms een taalcoach opbelt in plaats van de persoon zelf. Dat is natuurlijk altijd mogelijk; dat je iemand anders laat bellen als je het zelf niet zo makkelijk vindt. Overigens kunnen mensen ons niet alleen bellen maar ook mailen. Het gaat dus allemaal wat moeizamer, maar gelukkig kunnen mensen ons nog bereiken!"

Met welke vragen kunnen mensen bij jullie terecht?

"Mensen bellen vaak om te vragen waar ze Nederlands kunnen leren. Dat is helaas in coronatijd een uitdaging. Gelukkig hebben wij een goed overzicht van welke taalscholen, of taalaanbieders gestart zijn met digitale lessen. De meeste scholen zijn nu gelukkig wel gestart met online lessen, maar daarvoor heb je wel wat digitale vaardigheden nodig én geld om zo’n cursus te betalen. Daarnaast kunnen bepaalde kwetsbare groepen nog op een paar plekken wel fysiek bij elkaar komen. Wij kunnen mensen altijd aanbieden om zelf online te leren, omdat de goedkopere mogelijkheden op dit moment ook niet doorgaan. En gelukkig is de Taalsoos begin december digitaal van start gegaan en start binnenkort ook de NT2 Leeskring digitaal. Daarnaast stellen mensen veel vragen over het verbeteren van een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld spreken. Maar ze kunnen echt met alles bij ons terecht als het om taal gaat!”

Waarom doet de Bibliotheek dit?

“Het is een taak van de Bibliotheek om te zorgen dat mensen goed kunnen meekomen in de maatschappij. De taal spreken is daarbij essentieel. Wij geven mensen zo goed mogelijk advies hoe ze Nederlands kunnen leren. Nu het fysieke taalspreekuur niet kan doorgaan, is het telefonisch spreekuur één van de diensten die de Bibliotheek aanbiedt. Ook via de mail kunnen mensen hulp krijgen.”

Wat is het leukste aan dit werk?

Lysbeth: “Ik vind het leuk om mensen te helpen en om dingen uit te leggen. Deze twee dingen komen samen in dit spreekuur. Ook de afwisseling is leuk en het is altijd spannend wie je op het (telefonisch) spreekuur krijgt en welke taal je nu weer moet spreken. Daarnaast zijn mensen heel dankbaar als je hen weer een stapje verder kunt helpen. Dat vind ik echt heel leuk.”


Sophie: “Er zijn veel verschillende manieren waarop je de Nederlandse taal kunt oefenen. We raden mensen altijd aan om verschillende vormen te combineren: taalles nemen, een taalcoach zoeken om de spreekvaardigheid extra te oefenen en zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn met de Nederlandse taal: de Taalsoos of het Taalcafé bezoeken, de Lees- en Schrijfclub, het Taalplein, online… Door corona zijn de mogelijkheden beperkt en is het een uitdaging om mensen toch te helpen met een advies. Het is echt leuk om mensen verder te kunnen helpen! Ik zie er wel ontzettend naar uit dat iedereen weer makkelijker met elkaar in contact kan komen. Voor de nieuwkomers die de Nederlandse taal willen leren, is het nu een heel lastige tijd.”