VoorleesExpress en corona

Gepubliceerd op: 17 juli 2020 14:30

VoorleesExpress

Vanaf september krijgen trajecten in het kader van de VoorleesExpress een herstart. Door het coronavirus zijn de lopende trajecten tijdelijk stil komen te liggen.

De Bibliotheek is samen met partners aan het inventariseren wat er moet gebeuren om de VoorleesExpress weer te laten beginnen. Vanaf oktober willen we nieuw aangemelde gezinnen en voorleesvrijwilligers weer aan elkaar koppelen.

Wat is de VoorleesExpress?

Ieder jaar zetten vele tientallen vrijwilligers zich bij de Bibliotheek in om mensen te helpen in de ondersteuning bij taal- en digitale vaardigheden. Deze vrijwilligers dragen bij aan de mogelijkheid voor mensen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen veel betere kansen hebben op school en in hun latere leven als zij op jonge leeftijd actief gestimuleerd worden bij hun taalontwikkeling.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwilliger thuis voorlezen bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat bij deze trajecten om kinderen met een taalachterstand.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is in de gemeente Haarlem, Heemstede en Hillegom betrokken bij de VoorleesExpress.