Week van de alfabetisering 2019

Gepubliceerd op: 29 augustus 2019 16:27

week van de alfabetisering

Van 9 tot en met 15 september is het de Week van de Alfabetisering. Hét moment om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid in Nederland.

Laaggeletterdheid

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dagelijks lopen zij er tegenaan dat ze bijvoorbeeld straatnaamborden niet kunnen lezen, niet even makkelijk kunnen pinnen of een formulier kunnen invullen. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen durven niet snel om hulp te vragen en schamen zich vaak. Met problemen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven als gevolg.

Durven en doen

Om aandacht te vragen voor dit grote probleem, organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. De Bibliotheek doet ook mee. Samen willen wij mensen meer bewust maken van de grote problematiek en laaggeletterden helpen om te durven en te doen.