Hoe herken je dyslexie?

Gepubliceerd op: 4 oktober 2021 19:16

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het verwerken van klanken en tekens. Ze lijken wel allergisch voor boeken en lopen ze achter op hun leeftijdsgenoten. Maar hoe herken je nu dyslexie bij kinderen en volwassenen?

Kinderen met dyslexie op jonge leeftijd

Vaak wordt dyslexie al vroeg geconstateerd bij kinderen. Deze kinderen lezen langzamer dan andere kinderen en maken veel lees- en spelfouten. Al doet het kind nog zo z’n best: lezen, spellen en schrijven gaat veel moeizamer dan bij de meeste kinderen van zijn leeftijd en niveau. Op hele jonge leeftijd dyslexie herkennen kan moeilijk zijn. Er kunnen al wel een aantal signalen zijn, zoals allergisch lijken te zijn voor boeken, slecht versjes kunnen onthouden, moeite met het verschil van links en rechts en moeite hebben met de namen van kleuren. Deze signalen hoeven niet per se te duiden op dyslexie, maar kunnen je als ouder in een vroeg stadium al wel alert maken. Als een van de ouders dyslexie heeft is de kans groter dat een kind het ook heeft.

Dyslexie ontdekken

Soms komen dyslexieproblemen pas later tot uiting, omdat de sterke kanten van het kind zwakke punten lang kunnen compenseren. Meestal worden de kenmerken van dyslexie duidelijk vanaf een jaar of 7. Kinderen hebben dan moeite met klanken in de goede volgorde zetten, zoals dorp of drop. Maar ook bij cijfers: 12 en 21. Kinderen kunnen de letter d en b door elkaar halen, vinden hardop lezen vaak niet leuk en lezen vaak ‘radend’. Of er nu sprake is van dyslexie of niet, voor ieder kind is het belangrijk om leesmeters te maken. Hoe meer je oefent met lezen, hoe beter het gaat en hoe leuker het wordt. Voor sport moet je ook trainen en bij lezen is dat niet anders. 

Dyslexie bij volwassenen

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je er op een laat moment achter komt dat je dyslexie hebt, bijvoorbeeld omdat je kind ook dyslexie heeft. Heb je altijd al moeite gehad met lezen en spellen? Maar kon je dit compenseren, omdat je een harde werker bent? Dyslexie wordt niet bij iedereen al als kind op school vastgesteld. Achteraf valt er meestal wel het een en ander op zijn plaats.

Je kunt bij volwassenen dyslexie herkennen door bijvoorbeeld het feit dat je moeite hebt met lezen en schrijven en dit veel tijd kost. Maar ook moeite hebben om de kern van je verhaal mondeling of op papier over te brengen, moeite hebben om in een vergadering op het goede moment het juiste antwoord te geven, en concentratieproblemen of storingen ervaren in het woordbeeld.

Wanneer je deze kenmerken herkent, is er mogelijk sprake van dyslexie:

  • Je hebt moeite om het verschil te horen tussen klanken als m, n en ng of eu, uu en ui
  • Je draait de volgorde van letters om tijdens het lezen, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
  • Je hakkelt bij het lezen van langere woorden
  • Je slaat in teksten soms de korte woordjes over of vervangt ze door andere woorden
  • Je hebt soms moeite om op woorden te komen
  • Je haalt begrippen als voor/achter en links/rechts door elkaar
  • Je hebt moeite met het aanleren van liedjes of rijmpjes
  • Je vindt het lastig om rijtjes, spellingregels en soms ook tafels te onthouden

Tips voor kinderen met dyslexie

Wist je dat de Bibliotheek op veel vlakken kan helpen om het leesplezier te vergroten bij kinderen die dyslexie hebben? Zo hebben wij speciale boeken, maar ook heel veel tips die jij zelf kunt gebruiken als je kind dyslexie heeft of lezen lastig vindt. Hoe help je een kind dat lezen heel lastig vindt? En welke boeken zijn wél leuk voor kinderen met dyslexie?

Bekijk hier alle tips voor kinderen met Dyslexie