Huisregels

De Bibliotheek is de huiskamer van de stad. Iedereen is welkom. Het is belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt. Daarom zijn er de volgende huisregels:

< Terug


Rekening houden met elkaar

Niemand zorgt voor geluidsoverlast. Dat betekent geen harde muziek of luide (telefoon)gesprekken.

Met zijn allen houden we het netjes, heel en schoon. Eten en drinken mag, zolang er geen overlast is in geur, geluid of etensresten. Warme maaltijden laten bezorgen of meenemen en opeten in de bibliotheek mag niet.

We hebben respect voor elkaar. Bij ontoelaatbaar gedrag treden medewerkers en beveiligers op. Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten horen niet thuis in de bibliotheek. Ook het bekijken van discriminerende, gewelddadige en pornografische internetsites is verboden.

Dieren en vervoermiddelen

Hulphonden zijn welkom. Andere dieren mogen niet mee naar binnen.

Hulpvervoermiddelen, zoals een rollator of kinderwagen, mogen binnen gebruikt worden. Binnen mogen geen andere vervoermiddelen gebruikt worden. Meenemen van bijvoorbeeld een stepje of skateboard mag wel, zolang je het niet gebruikt.

Jouw en onze veiligheid

Luister altijd naar aanwijzingen van medewerkers en beveiligers. Zij kunnen je op je gedrag aanspreken. Indien nodig, mag de Bibliotheek je de toegang weigeren.

Er is cameratoezicht in de Bibliotheek. Dit is voor jouw en onze veiligheid.

Let goed op je spullen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.

Alcohol en drugs zijn verboden. Je mag deze producten niet meenemen of gebruiken. Ook mag je niet onder invloed zijn van alcohol of drugs in de Bibliotheek.

De Bibliotheek doet altijd aangifte bij de politie van strafbare feiten. Bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme, discriminerend gedrag of intimidatie.Geen antwoord op je vraag gevonden?

Neem contact met ons op