Fotografie & opnamen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Om te fotograferen en/of video- of geluidsopnamen te maken in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is vooraf toestemming nodig. Toestemming aanvragen kan via onderstaand formulier. Een reactie volgt binnen enkele werkdagen.

Let op: Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u deze minimaal twee weken voorafgaand aan de gewenste opnamedatum in te dienen. Belangrijk is dat de bezoekers en medewerkers van de BZK niet gehinderd worden. Het staat de BZK vrij verzoeken af te wijzen.