Fotografie & opnamen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Om te fotograferen en/of video- of geluidsopnamen te maken in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is vooraf toestemming nodig. Toestemming aanvragen kan via onderstaand formulier. Een reactie volgt binnen enkele werkdagen.

Let op: Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u deze minimaal twee weken voorafgaand aan de gewenste opnamedatum in te dienen. Belangrijk is dat de bezoekers en medewerkers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland niet gehinderd worden. Het staat de Bibliotheek Zuid-Kennemerland vrij verzoeken af te wijzen.