Organisatie

Ons beleidsplan

Het Nieuwe Hoofdstuk is het beleidsplan van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in de periode 2016-2020. Het is de leidraad voor al onze beslissingen.

Ons duurzaamheidsbeleid

Materialen uitlenen, is duurzaam van zichzelf. Maar de Bibliotheek streeft naar meer duurzaamheid, in alle organisatieprocessen.

Anbi-status

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een algemeen nut beogende instelling (anbi). Donateurs van culturele anbi’s genieten extra belastingvoordeel.