ANBI-status

Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk.

Statutaire naam

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bankrekening

NL91RABO0129964352, RABObank Haarlem en Omstreken

Kamer van Koophandel

34297609

Fiscaal nummer (RSIN)

819193859

Postadres

Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem

Telefoonnummer

023 – 511 53 00

E-mail

info@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bestuurssamenstelling

  • R. van Acker, directeur

Raad van Toezicht

  • J.J.Q. Lampe (voorzitter)
  • B.P. de Gruijter
  • J.A. Long
  • J.C. Preijde
  • M.H. Slappendel
  • F.A.J. Tromp

Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Missie

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een toegankelijke plek voor inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting en draagt bij aan ieders mogelijkheden mee te doen in de samenleving.

Het beleidskompas 2021-2024 is de leidraad voor al onze beslissingen.

Jaarrekening

Beloningsbeleid

  1. De medewerkers afkomstig van de gemeenten Haarlem en Heemstede met Pensioenfonds ABP zijn ondergebracht in een aparte zgn. B3-stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede.

  2. De medewerkers die in dienst zijn getreden na de verzelfstandiging per 1 januari 2013 zijn ondergebracht in de stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland en aangesloten op Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

  3. Alle medewerkers vallen onder de Uitvoeringsregeling van de CAO Openbare Bibliotheken.

 

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de vervulling van hun functie.
Op verzoek is deze regeling beschikbaar.