Afdeling Educatie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een modern kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland steunt het primair, speciaal én voortgezet onderwijs in het taal - en leesonderwijs, digitale geletterdheid en cultuureducatie. Dat kan met bibliotheekbezoeken, workshops, lessen op school en maatwerk. En ieder jaar is er weer wat nieuws!
 

Heb je een vraag? Mail naar educatie@bibliotheekzuidkennemerland.nl