Onderwijs voor iedereen

Maak kennis met de afdeling Educatie

De afdeling Educatie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland stelt jaarlijks een actueel en divers programma samen voor de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en volwassenonderwijs. Wij ondersteunen het onderwijs met leesbevordering, schrijven, taalonderwijs, cultuureducatie, erfgoededucatie, mediawijsheid en informatievaardigheden. 

Basisonderwijs

Voor leesbevordering is de Bibliotheek een logische partner. Maar de Bibliotheek biedt meer! Bijvoorbeeld digitale geletterdheid en cultuureducatie.

Lessen en groepsbezoeken

Voortgezet onderwijs

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland levert programmering voor vmbo basis-kader, vmbo-t, havo, vwo, mbo t/m hbo. Maatwerk is hierbij een vereiste.

Lessen en groepsbezoeken

Speciaal onderwijs

Ook voor kinderen met speciale behoeftes kan de Bibliotheek iets betekenen. Maak een afspraak om te kijken wat we voor jouw school kunnen doen.

Maak een afspraak!


de Bibliotheek op School

Behoefte aan dagelijks aandacht voor lezen? Of het schrijven van een leesplan? De Bibliotheek geeft ondersteuning en advies voor hetverbeteren van het (lees)onderwijs met collectie, leesbevordering en digitale geletterdheid op school en in de klas.

Misschien is de Bibliotheek op School iets voor jou?

Neem contact op!

Ook voor mbo en hbo

Ruim één op de 7 leerlingen verlaat het vmbo zonder het vereiste taalniveau. De bevordering van lezen en taal blijft dus óók op het mbo belangrijk. Studenten  gaan later in de kinderopvang of op school werken. De Bibliotheek is een belangrijke bron van informatie voor hun studie. En last but not least, een prima studieplek.

Wat kunnen we voor je doen?