Jaarverslag 2021

De Bibliotheek als essentiële dienstverlener

De Bibliotheek zit midden in de omslag naar een andere maatschappelijke rol en bredere dienstverlening. Was het een normaal jaar, zonder corona, geweest dan hadden we grotere stappen gezet in deze transitie. Andere ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen en hebben we veel kunnen realiseren. Zo heeft 2021 ook weer veel nieuwe en creatieve oplossingen opgeleverd. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben bovendien in ongewone omstandigheden flexibiliteit en inzet getoond. Eén ding is zeker: de behoefte aan de Bibliotheek is groot! Dat bleek ook toen we half december 2021, bij het ingaan van de laatste lockdown, open mochten blijven. Terecht natuurlijk, dat we nu als essentiële dienstverlener worden erkend.

De Bibliotheek in het kort

Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemer land was in 2021: 63.639. Van de inwoners van onze regio is 25% lid van de bibliotheek. Ondanks corona en de sluiting van al onze vestigingen, gedurende een periode van bijna 5 maanden, hebben we de afgelopen jaar 857.579 uitleningen kunnen verzorgen (ter vergelijking: in 2020 was dit bijna 939.000). Hiervan betrof 20% uitleningen van digitale materialen, ten opzichte van 14% in 2020.