Visie

Vsie

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland wortelt in een lange traditie van lezen, literatuur en poëzie – een traditie van nieuwsgierigheid, plezier, inspiratie, ontwikkeling en inleven in anderen. Deze traditie zetten we voort, ook tegen de achtergrond van de verbreding van de rol van de bibliotheek: we blijven inspireren en motiveren om te lezen.

Iedereen heeft iets bij te dragen aan de samenleving. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontwikkelt zich daarom de komende jaren verder tot een toegankelijke plek in de wijk, een plek voor verbinding, een plek die inwoners en organisaties ruimte biedt voor inspiratie en initiatieven uit de gemeenschap, voor experimenteren, ontwikkelen en leren. Deze verbreding van de rol van de bibliotheek wordt de komende jaren concreet verder in onze organisatie ingebed: zowel wat betreft de inzet van mensen als de inrichting, processen, systemen en programmering.

Een duurzame manier van (samen)leven blijft een uitgangspunt: in een duurzame samenleving heeft iedereen een volwaardige plek en door zorgvuldig om te gaan met de leefomgeving geven wij de aarde op een goede manier door aan toekomstige generaties. Wij hanteren dit uitgangspunt in onze activiteiten en in ons eigen bedrijfsproces. En we betrekken ons publiek bij het belang van duurzaamheid in alle facetten.

Kernwaarden

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft in de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 het (gewenste) karakter en de kernwaarden van de organisatie vastgesteld. De bibliotheek maakt een transitie door. Die transitie verlangt niet alleen dat wij allen goed stilstaan bij de positie die wij als organisatie innemen, maar verlangt ook dat individuele medewerkers reflecteren op hun rol in deze ontwikkeling. De kernwaarden (ook uitgewerkt in een zogeheten ‘waardenkompas’) bieden houvast.

In het waardenhuis is ‘verbindend’ de leidende waarde voor onze organisatie. De waarden ‘gelijkwaardig’ en ‘betrokken’ gelden als ankerwaarden, waarden die al in aanzienlijke mate in onze organisatie zijn terug te vinden. ‘Open’ en ‘inspirerend’ zijn waarden die we graag verder willen ontwikkelen.

De kernwaarden worden tegelijk met dit nieuwe beleidsplan intern en extern gepresenteerd en de komende jaren als leidraad gebruikt voor de manier waarop onze organisatie wil werken.