Wist je dat...

Wist je dat...

2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Wist je onderstaande feiten ook al?

Wist je dat...

 • 53,1% van deze 2,5 miljoen mensen groepen vrouwen moeite heeft met lezen? En 46,9% van de mannen?
 • de grootste groep van 2,5 miljoen mensen valt onder 55-65 jaar met 38,4%?
 • 36% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder heeft moeite met het begrijpen en verwerken van informatie over hun gezondheid
 • laaggeletterdenn niet alleen moeite met taal hoeven te hebben, maar kunnen ook moeite hebben met rekenen óf taal en rekenen?
 • het niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen de laaggeletterde zelf zo’n 575 euro per jaar kost?
 • dat 17,9% van de 15-jarigen risico loopt om laaggeletterd te worden?
 • een tekort aan rekenvaardigheden een sterke voorspeller is van armoede op lange termijn?
 • mensen van 16 tot 34 jaar met een tekort aan rekenvaardigheden driemaal zo vaak werkloos zijn als degenen met goede rekenvaardigheden?
 • de kans om ten minste één jaar onder de armoedegrens te leven, onder laaggeletterden ruim twee keer zo groot is als onder niet-laaggeletterden (19% tegenover 9,3%)?
 • 57% van de laaggeletterden een betaalde baan heeft. En dat moeite met lezen en schrijven (en/of rekenen) onveilige werksituaties kan opleveren, invloed hebben op het werkplezier en een hoger ziekteverzuim? 
 • bijna 100.000 mensen in armoede leven door laaggeletterdheid?