Vrijwilliger bij de Leesclub

Goede basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving.

Wat is de Leesclub?

De Leesclub is een activiteit voor anderstaligen die op een laagdrempelige en informele manier willen leren lezen in het Nederlands. Naast het oefenen met lezen, gaat het ook om het sociale aspect en is de Leesclub een gezellig ontmoetingsmoment.

Om de Leesclub zo laagdrempelig mogelijk te houden, hoeft men zich niet van te voren aan te melden. Je krijgt echter wel een bericht wanneer een deelnemer voor het eerst meedoet. Dat betekent dat je van te voren niet weet hoeveel deelnemers er komen.

Wat is jouw rol als vrijwilliger bij de Leesclub?

Een keer per week organiseer je een ontmoeting voor een groep anderstaligen die beter willen leren lezen in het Nederlands. Hierbij zorg je voor een prettige en veilige sfeer.

Als vrijwilliger van de Leesclub ben je het aanspreekpunt voor de deelnemers en houdt je een eenvoudige administratie bij. Voor invulling van de activiteit kan je gebruik maken van bestaand materiaal, zoals de ‘makkelijk lezen’ boeken. Dit zijn Nederlandse boeken die zijn aangepast op drie verschillende niveaus om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de deelnemers. En er is alle ruimte om de Leesclub zelf in te vullen en gebruik te maken van eigen materiaal, passend bij de vraag van de deelnemers en je eigen stijl.

We hebben een Leesclub in onze vestigingen in:

  • Haarlem Noord op woensdag van 10.00-12.00 uur
  • Haarlem Schalkwijk op donderdag van 09.45-11.15 en op vrijdag van 10.30-12.00 uur
  • Online in onderling overleg wordt dag en tijd vastgesteld