De Bibliotheek Vogelenzang

Als vrijwilliger zorg je voor een fijne plek waar alle bezoekers van onze nieuwe Bibliotheekvestiging in Vogelenzang zich welkom voelen.

Huiskamer in en van de buurt

In onze bibliotheken geven we steeds meer invulling aan onze maatschappelijke functie. We zijn niet meer alleen een boekenbibliotheek, maar ook een plek van verbinding in de buurt, het dorp of de stad. De Bibliotheek Vogelenzang sluit heel mooi aan bij deze verandering. Deze bieb dient als huiskamer in en van de buurt: een plek voor ontspanning, ontmoeting en lokale initiatieven. 

De Bibliotheek Vogelenzang

Bezoekers zijn welkom in de Bibliotheek Vogelenzang voor het lezen van een krantje aan de leestafel onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is het mogelijk om rustig te studeren op de werk- en studieplekken. Leden kunnen vooraf thuis via de website/app boeken reserveren en deze in de Bibliotheek ophalen. Daarnaast kunnen leden kinderboeken lenen (voor kinderen van 0 t/m 12 jaar) uit de beschikbare Jeugdcollectie.  

De Bibliotheek Vogelenzang wordt gerund door gastvrije vrijwilligers. Op woensdagmiddag is er ook een Bibliotheekmedewerker aanwezig.

De Bibliotheek Vogelenzang opent 12 april 2023 haar deuren.

Wat is jouw rol als vrijwilliger in de Bibliotheek Vogelenzang?

Je kunt je op verschillende manieren inzetten als vrijwilliger in de Bibliotheek Vogelenzang, als vrijwilliger publieksdienstverlening en/of als coördinator.

Vrijwilliger publieksdienstverlening

  • Als vrijwilliger publieksdienstverlening werk je tijdens openingsuren, je opent en/of sluit de Bibliotheek. Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers en het gezicht van de Bibliotheek in Vogelenzang. Je zorgt voor een warme, persoonlijke ontvangst van bezoekers - kinderen en volwassenen - en je bent zichtbaar aanwezig.
  • Je beantwoordt algemene vragen van bezoekers en wijst ze de weg. Je ondersteunt bij de zelfservice waar ze zelf boeken kunnen lenen, verlengen en terugbrengen. Je wijst bezoekers op online mogelijkheden zoals lid worden of reserveren, of je helpt ze daarbij.
  • Je pakt de kratten met gereserveerde boeken uit en zet deze in de kast, en je maakt de kratten met teruggebrachte boeken klaar voor transport naar de juiste bibliotheekvestiging. Je zorgt dat de ruimtes netjes blijven en het er verzorgd uitziet.
  • Je werkt zelfstandig. Je houdt nauw contact met collega-vrijwilligers en de vrijwillige coördinator. We bieden goede ondersteuning en begeleiding.
  • Als vrijwilliger ben je bij voorkeur 2 dagdelen beschikbaar. Je bepaalt je rooster in overleg met de vrijwillige coördinator.

Coördinator

  • Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers publieksdienstverlening. Je maakt het rooster, je werkt nieuwe vrijwilligers in, zorgt voor vervanging bij afwezigheid van vrijwilligers. Kortom, je bent de spin in het web van de Bibliotheek Vogelenzang.  
  • Je werkt zelfstandig. Je houdt nauw contact met collega-vrijwilligers en met de projectleider van de Bibliotheek. We bieden goede ondersteuning en begeleiding.