Denker des Vaderlands: Daan Roovers

Gepubliceerd op: 17 juni 2020 12:21

Denker des Vaderlands: Daan Roovers

Je kunt het gerust een eretitel noemen als je Denker des Vaderlands bent. Twee jaar lang mag filosofe Daan Roovers deze naam dragen. Ze ontwikkelt nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten: “Ik wil samen met andere mensen denken.”

Denker des Vaderlands is een eretitel die verleend wordt door Stichting Maand van de Filosofie in samenwerking Filosofie Magazine en het dagblad Trouw. De titel is uitgereikt op 29 maart 2019 tijdens de nacht van de filosofie. Denker des Vaderlands ben je voor twee jaar. Hans Achterhuis, René Gude, Marli Huijer en René ten Bos gingen Roovers al voor.

Morele dilemma’s

Daan Roovers is een boegbeeld van de publieksfilosofie. Ze is hoofdredacteur geweest van Filosofie Magazine en nu is ze, naast filosofe en programmamaker, ook docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze ontwikkelt nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. Zo initieerde ze samen met Michael Sandel en Omroep Human de televisieprogramma’s What’s the Right Thing to Do? (een programma waarin deelnemers te maken krijgen met morele dilemma’s) en Change your Mind (een programma waarin ze in gesprek gaat met millennials over eigenbelang en andere morele dilemma’s). Verder schreef ze Mensen maken. Nieuw licht en opvoeden (2017).

Van een Denker des Vaderlands wordt verwacht dat zij het publiek laat zien wat de meerwaarde is van de filosofie voor onze samenleving. Het is Daan Roovers persoonlijke missie om filosofie in de publieke ruimte te brengen. In deze spannende tijd voor democratie helpt zij ons om samen na te denken over de betekenis van burgerschap.

Publiek denken

In het denkerschap van Roovers staat het publieke denken centraal. Maar wat is dat eigenlijk? “Dat is hardop, gezamenlijk en interactief denken. Dit betekent dat ik niet vóór andere mensen, of namens anderen wil denken, maar samen mét andere mensen”, schrijft ze op haar website. “Hoe kunnen we meer betekenis geven aan onze publieke sfeer? Laten we ons niet te veel makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn. Politiek is te belangrijk om uit te besteden aan politici: wij zijn de politiek. Maar dat betekent ook dat we zelf aan de bak moeten.”

Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten. Het wordt tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem.

— Daan Roovers