Delpher

Delpher

Duik in het verleden met de grootste online krantenbank van Nederland met ruim 100 miljoen pagina's! Spit in miljoenen historische kranten, tijdschriften, radiobulletins en boeken.

Hoe gebruik je Delpher?

Door een zoekterm in te vullen in de zoekbalk bovenin (het kan over elk onderwerp gaan) zoekt Delpher in pagina’s uit kranten, boeken, radiobulletins en tijdschriften naar jouw zoekwoorden. Dit kan bijvoorbeeld een woord zijn dat je nodig hebt bij jouw onderzoek, maar ook als je op zoek bent naar meer informatie over je eigen familiegeschiedenis is Delpher handig om te gebruiken.
De kranten en/of foto’s die je vindt, zijn vaak ook te downloaden als JPG of PDF, zodat je het makkelijk voor eigen onderzoek kunt opslaan.

Over Delpher

Om belangrijk cultureel erfgoed duurzaam voor de toekomst te bewaren en voor een breed publiek toegankelijk te maken, worden vele papieren bronnen gedigitaliseerd door de KB. De website Delpher is ontwikkeld door de KB en de universiteitsbibliotheken om deze bronnen te ontsluiten. Er staan tientallen miljoen pagina’s uit boeken, kranten en tijdschriften op en er worden continu nieuwe collecties toegevoegd. Delpher is hierdoor een onmisbare bron voor wetenschappers, genealogen, docenten, journalisten en mensen die meer te weten willen komen over hun familiegeschiedenis.

Naar Delpher