Reglement

Reglement

Iedereen is welkom in de Bibliotheek om te lezen of te studeren. Wil je iets lenen? Word dan lid. In ons reglement staan de regels voor leden en bezoekers van de Bibliotheek. Veelgestelde vragen en antwoorden daarover vind je hieronder.

 • De Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk.
 • Alle aanwezige materialen zijn ter inzage.
 • Voor het lenen van het materiaal uit de Bibliotheek heb je een geldige bibliotheekpas nodig. Deze pas ontvang je als je lid wordt van de Bibliotheek. Als lid betaal je jaarlijks het lidmaatschap.
 • Je kunt je bij elke bibliotheekvestiging inschrijven als lid. Bij inschrijving of aanvraag van een duplicaatpas is een geldige persoonslegitimatie (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument) verplicht. Het is ook mogelijk om online lid te worden.
 • Voor kinderen onder de 14 die lid willen worden is een legitimatiebewijs van een van de ouders of verzorgers nodig.
 • Je bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat je leent.

Opzeggen lidmaatschap

Wijzigingen doorgeven of je abonnement opzeggen kan als volgt:

 • Bij de balie in een van onze vestigingen.
 • Per e-mail naar klantenservice[at]bibliotheekzuidkennemerland.nl.
 • Per brief t.a.v.: Klantenservice, Postbus 204, 2000 AE Haarlem.

Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van je wijziging of opzegging.

Nieuwe leden

 • Je kunt lid worden aan de balie bij elk van onze 9 vestigingen. Neem bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs mee. Je kunt ook online lid worden.
 • Wil je lid worden van de Bibliotheek dan krijg je een abonnement voor één jaar. Tussentijds kan je het abonnement niet beëindigen.
 • De kosten verschillen per abonnement. Bekijk onze abonnementen, voorwaarden en tarieven. Je betaalt voor een heel jaar vooruit, behalve bij een Flexibel abonnement (dan betaal je per maand). Het inschrijfgeld is eenmalig € 2,75.

Leden die 1 jaar of langer lid zijn

 • Je abonnement is omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. 
 • Leden die 1 jaar of langer lid zijn kunnen opzeggen per maand, met teruggave van hun contributie. 
 • Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.

Hoe lang ben ik lid?

 • Je kunt via Mijn Bibliotheek nakijken tot wanneer je abonnement loopt. Je wordt lid voor ten minste één jaar (tenzij je een Flexibel abonnement hebt). Na dat jaar zetten we jouw abonnement automatisch voor je om in een abonnement voor onbepaalde tijd en kun je het abonnement per maand opzeggen.

Direct melden

Meld direct bij je bibliotheekvestiging:

 • adreswijziging 
 • vermissing of diefstal van je pas 
 • beschadiging van materiaal

Schade

 • Voor materiaal dat je verliest of beschadigt ben je de kosten voor vervanging verschuldigd.
 • De Bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies aan je eigendommen.
 • De Bibliotheek is ook niet aansprakelijk voor schade aan je eigen of andermans apparatuur door gebruik van bibliotheekmaterialen.
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.

Verdere regels

Verder gelden er regels voor:

 • Het aantal boeken, cd’s, dvd’s en andere materialen die je mag lenen en de uitleentermijnen
 • Verlengen van de uitleentermijn
 • Aanvragen van boeken, cd’s enzovoort
 • PEGI Kijkwijzer