Reglement

Reglement

De regels die gelden voor alle bezoekers en leden van de Bibliotheek.

 • De Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk.
 • Alle aanwezige materialen zijn ter inzage.
 • Voor het lenen van het materiaal uit de Bibliotheek heb je een geldige bibliotheekpas nodig. Deze pas ontvang je als je lid wordt van de Bibliotheek. Als lid betaal je jaarlijks het lidmaatschap.
 • Je kunt je bij elke bibliotheekvestiging inschrijven als lid. Bij inschrijving of aanvraag van een duplicaatpas is een geldige persoonslegitimatie (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument) verplicht. Het is ook mogelijk om online lid te worden.
 • Voor kinderen onder de 14 die lid willen worden is een legitimatiebewijs van een van de ouders of verzorgers nodig.
 • Je bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat je leent.

Opzeggen lidmaatschap

 • Je kunt je lidmaatschap schriftelijk per brief of e-mail, of mondeling aan de balie opzeggen.

Nieuwe leden

Leden die 1 jaar of langer lid zijn

 • Je abonnement is omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. 
 • Leden die 1 jaar of langer lid zijn kunnen opzeggen per maand, met teruggave van hun contributie. 
 • Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.

Hoe lang ben ik lid?

Direct melden

Meld direct bij je bibliotheekvestiging:

 • adreswijziging 
 • vermissing of diefstal van je pas 
 • beschadiging van materiaal

Schade

 • Voor materiaal dat je verliest of beschadigt ben je de kosten voor vervanging verschuldigd.
 • De Bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies aan je eigendommen.
 • De Bibliotheek is ook niet aansprakelijk voor schade aan je eigen of andermans apparatuur door gebruik van bibliotheekmaterialen.
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.

Verdere regels

Verder gelden er regels voor:

 • Het aantal boeken, cd’s, dvd’s en andere materialen die je mag lenen en de uitleentermijnen
 • Verlengen van de uitleentermijn
 • Aanvragen van boeken, cd’s enzovoort
 • PEGI Kijkwijzer

Volledige reglement
Download het reglement van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 januari 2014.